Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 22/C/22 Dostawa mebli biurowych do obiektów Policji woj. podlaskiego

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-07-2022 09:36:00
Placing offers : 28-07-2022 09:30:00
Offers opening : 28-07-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.27 2022-07-01 09:36:00 Proceeding
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 83.48 2022-07-01 09:36:00 Proceeding
2) Załącznik nr 1 SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 1018.89 2022-07-01 09:36:00 Proceeding
3) Załącznik nr 2 A - 2C SWZ - Formularz oferty.docx docx 47.57 2022-07-01 09:36:00 Proceeding
4) Załącznik nr 3 SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 24.1 2022-07-01 09:36:00 Proceeding
5) Załącznik nr 4 SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 17.14 2022-07-01 09:36:00 Proceeding
6) Załącznik nr 5 SWZ - Wzór umowy.docx docx 38.53 2022-07-01 09:36:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.docx docx 39.75 2022-07-11 14:54:28 Public message
informacja z otwarcia.doc doc 115.5 2022-07-28 15:08:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 1.docx docx 101.93 2022-08-12 13:33:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 2.docx docx 100.45 2022-08-17 09:16:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 3.docx docx 99.85 2022-09-01 10:11:08 Public message

Announcements

2022-09-01 10:11 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 3

Informacja o wyborze [...].docx

2022-08-17 09:16 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 2

Informacja o wyborze [...].docx

2022-08-12 13:33 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 1

Informacja o wyborze [...].docx

2022-07-28 15:08 Maja Laskowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-07-28 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.282.423,49 zł brutto, w tym:
Zadanie nr 1 - 388.336,12 zł brutto
Zadanie nr 2 - 198.388,30 zł brutto
Zadanie nr 3 - 695.699,07 zł brutto
2022-07-11 14:54 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1160