Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2890/22 Remont budynku Starej Administracji (budynek nr 5) wraz z Budynkiem Technicznym (budynek nr 5A) Szpitala Murcki w Katowicach

Deadlines:
Published : 30-06-2022 15:18:00
Placing offers : 26-07-2022 10:00:00
Offers opening : 26-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki 1-7.7z 7z 218.19 2022-06-30 15:18:00 Proceeding
1_SWZ 30.06.2022.pdf pdf 486.84 2022-06-30 15:18:00 Proceeding
Przedmiary budynek 5 i 5azał. nr 10.7z 7z 1942.78 2022-06-30 15:18:00 Proceeding
dokumentacja budowlana.7z 7z 71944.19 2022-06-30 15:18:00 Proceeding
Dokumentacja wykonawcza.7z 7z 115179.52 2022-06-30 15:18:00 Proceeding
08da5a92-4e3d-17e5-f556-2e000f10578e ogł. o zamówieniu - administracja.pdf pdf 138.88 2022-06-30 15:18:00 Proceeding
Informacja o terminie wizji lokalnej.docx docx 13.09 2022-07-04 08:52:00 Public message
08da64af-9988-3454-c280-e9000fe0bf52 ogł. o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.23 2022-07-13 12:35:08 Public message
A_05_28 DETAL WINDY - D8 -REW.01_aktualny.pdf pdf 1460.98 2022-07-14 14:58:49 Public message
Pytania i odpowiedzi-14.07.2022_ost.KZ1.pdf pdf 403.39 2022-07-14 14:58:49 Public message
5_ST_ADMIN_architektura_uzupełniony13072022.pdf pdf 406.49 2022-07-14 15:05:02 Public message
A_05_06 RZUT DACHU-system asekuracyjny.pdf pdf 2619.4 2022-07-14 15:05:02 Public message
2_formularz ofertowy - załacznik nr 1 po zmianie 25.07.2022.docx docx 26.8 2022-07-25 14:50:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 2735.08 2022-07-26 12:39:55 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 292.02 2022-08-17 15:12:15 Public message

Announcements

2022-08-17 15:12 Tatiana Kocur Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-07-26 12:39 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-07-26 10:00 Buyer message 7 722 000,00 zł
2022-07-25 14:50 Tatiana Kocur W załączeniu formularz ofertowy po zmianie.

2_formularz ofertowy [...].docx

2022-07-14 15:05 Tatiana Kocur W załączeniu rysunek rzutu dachu oraz poprawiony przedmiar

5_ST_ADMIN_architekt [...].pdf

A_05_06 RZUT DACHU-s [...].pdf

2022-07-14 14:58 Tatiana Kocur W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ oraz poprawiony detal windy.

A_05_28 DETAL WINDY [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-07-13 12:35 Katarzyna Okoń Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26.07.2022r. W załączeniu ogłoszenie o zmianie z BZP.

08da64af-9988-3454-c [...].pdf

2022-07-06 13:31 Katarzyna Okoń W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w sprawie wizji lokalnej:

„Szanowni Państwo W związku z wyznaczenie terminu obowiązkowej wizji lokalnej w dniu 7.07.2022 prosimy o informacje czy Wykonawca, który brał udział w wizji w poprzednim postepowaniu przetargowym musi ponownie ją odbyć”

informujemy, iż jest to odrębne postępowanie a wizja lokalna (lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego), zgodnie z zapisami punktu 3. Informacje dotyczące zamówienia publicznego ppkt 16 SWZ, jest obowiązkowa pod rygorem odrzucenia oferty.
2022-07-04 08:52 Katarzyna Okoń W załączeniu informacja dotycząca terminu wizji lokalnej.

Informacja o termini [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2041