Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.7.2022 Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - postępowanie drugie

Deadlines:
Published : 30-06-2022 12:46:00
Placing offers : 08-08-2022 11:00:00
Offers opening : 08-08-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 160.23 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
SWZ z zal 1-4.pdf pdf 21981.16 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
SWZ.doc doc 1128 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
zal nr 1.doc doc 734.14 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
zal nr 2.doc doc 732.92 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
zal nr 3.doc doc 730.97 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
zal nr 4.doc doc 941 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
załacznik nr 5.zip zip 3447.19 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
załacznik nr 6.zip zip 10785 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
załacznik nr 7 STWiOR – Branża budowlana-1.pdf pdf 1594.73 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
załacznik nr 8 STWiOR - Branża sanitarna.pdf pdf 548.26 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
załacznik nr 9 STWiOR - Branża elektryczna.pdf pdf 493.69 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
załacznik nr 11 - Przedmiar robót - branża sanitarna, wentylacja.pdf pdf 292.44 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
załacznik nr 12 - Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf pdf 201.43 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
Informacje dodatkowe - załącznik nr 13 do SWZ.docx docx 1870.75 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
zalacznik nr 10 -Przedmiar robot -branza budowlana.pdf pdf 314.18 2022-06-30 12:46:00 Proceeding
zapytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 867.57 2022-07-15 10:28:04 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.44 2022-07-15 10:28:04 Public message
zapytania i odpowiedzi do treści SWZ II.pdf pdf 864.88 2022-07-22 11:35:40 Public message
Wentylacja rzut.pdf pdf 417.74 2022-07-22 11:35:40 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 39.41 2022-07-22 11:35:40 Public message
zapytania i odpowiedzi do treści SWZ III.pdf pdf 870.82 2022-07-27 13:47:10 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf pdf 40.88 2022-07-27 13:47:10 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 853.46 2022-08-08 13:56:04 Public message
zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 229.8 2022-09-13 16:20:33 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 73.93 2022-09-29 11:54:20 Public message

Announcements

2022-09-29 11:54 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-13 16:20 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-08-08 13:56 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 746.285,94 zł brutto.
2022-07-27 13:47 Zamówienia Publiczne w załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ III oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

zapytania i odpowied [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-22 11:35 Zamówienia Publiczne w załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ II, rzut - wentylacja oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

zapytania i odpowied [...].pdf

Wentylacja rzut.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-15 10:28 Zamówienia Publiczne w załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania i odpowied [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1204