Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.70.22 Przeprowadzenie 29 treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego.

Deadlines:
Published : 29-06-2022 18:03:00
Placing offers : 07-07-2022 12:00:00
Offers opening : 07-07-2022 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim i powiatami: Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim i Wrocławskim, oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie wsparcia 174 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, w ramach poradnictwa psychospołecznego w zakresie agresji i metod radzenia sobie z nią.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DG.340.70.22 warunki zmian umowy agresja.doc doc 189.5 2022-06-29 18:03:00 Proceeding
DG.340.70.22 załączniki 1 - 4 agresja.doc doc 217.5 2022-06-29 18:03:00 Proceeding
DG.340.70.22 zaproszenie do składania ofert - agresja.pdf pdf 247.92 2022-06-29 18:03:00 Proceeding
DG.340.70.22 formularz oferty agresja.doc doc 189 2022-06-29 18:03:00 Proceeding
DG.340.70.22 projekt umowy agresja.pdf pdf 338.27 2022-06-29 18:03:00 Proceeding
ogloszenie_116005.pdf pdf 38.85 2022-06-29 18:29:49 Proceeding
DG.340.70.22 AKTUALNY formularz oferty agresja.doc doc 189 2022-06-30 17:17:31 Proceeding
DG.340.70.22 zmiana załącznika formularz oferty agresja.pdf pdf 342.18 2022-06-30 17:17:34 Proceeding
DG.340.70.22 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 458.7 2022-07-07 16:26:21 Public message
DG.340.70.22 protokół oceny ofert.pdf pdf 426.89 2022-07-08 15:43:11 Public message

Announcements

2022-07-08 15:43 Paweł Jankowiak Protokół oceny ofert

DG.340.70.22 protokó [...].pdf

2022-07-07 16:26 Paweł Jankowiak Informacja z otwarcia ofert

DG.340.70.22 informa [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie 29 treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowa ilość osób prowadzących zajęcia 20% Dodatkowa, ponad wymagane 8 osób, ilość prowadzących zajęcia, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego (0)
3 Dodatkowa ilość form doskonalenia zawodowego 20% Dodatkowa ilość form doskonalenia zawodowego z zakresu poradnictwa psychospołecznego ukończonych przez prowadzących zajęcia, ponad podstawowe wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje (0)
(0)

The number of page views: 501