Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-52/2022 TP/U-S Usługa przeprowadzenia sześciu szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz ideę deinstytucjonalizacji (DI) w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna"

Deadlines:
Published : 28-06-2022 13:28:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 925.84 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
01 Zał nr. 1 OPZ.pdf pdf 690.91 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
02 Zał nr. 2 Wzór Umowy.pdf pdf 892.59 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 32.11 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
05 Zał. nr 5 Wykaz osób.docx docx 25.17 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
06 Zał. nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.9 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
07 Zał. nr 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.32 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
08 Zał. nr 8 Wykaz dodatkowe punkty .docx docx 25.05 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
09 Ogłoszenie nr 2022-BZP 00227973-01 z dnia 2022-06-28.pdf pdf 151.88 2022-06-28 13:28:00 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 41.12 2022-06-28 13:28:00 Criterion
2022-07-06 Informacja o przeznaczonej kwocie 350-52-2022.pdf pdf 466.21 2022-07-06 10:21:20 Public message
2022-07-06 Informacja z otwarcia ofert 351-52-2022.pdf pdf 469.36 2022-07-06 11:40:14 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 472.5 2022-07-15 13:13:41 Public message

Announcements

2022-07-15 13:13 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-06 11:40 Piotr Ratajczyk Warszawa, 6 lipca 2022 roku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Usługa przeprowadzenia sześciu szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz ideę deinstytucjonalizacji (DI) w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" (ID 632442).”
Numer referencyjny MCPS-ZP/PR/351-52/2022 TP/U-S

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia następujących ofert:

1. DEJKO JOANNA STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH
Ul. Stoczek 9, 21- 077 Spiczyn
NIP 7131776704
Cena: 1 380,00 PLN

2022-07-06 Informacj [...].pdf

2022-07-06 10:21 Piotr Ratajczyk Warszawa, 6 lipca 2022 r.
INFORMACJA O KWOCIE,JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji Usługa przeprowadzenia sześciu szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz ideę deinstytucjonalizacji (DI) w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" (ID 632442).
(nr referencyjny postępowania: MCPS-ZP/PR/351-52/2022 TP/U-S)
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 5 940,00 zł brutto, (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych gross 00/100)

2022-07-06 Informacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 266