Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WPA.271.2.1.WPA-I.2022. Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Rogóźno
Deadlines:
Published : 13-07-2022 10:04:00
Placing offers : 10-08-2022 10:00:00
Offers opening : 10-08-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu_2022-OJS133-378625-pl.pdf pdf 193.56 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
ROGOZNO_GZ_SWZ.pdf pdf 880.57 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 104.94 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 44.9 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.docx docx 68.22 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 55 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 38.53 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.49 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.38 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 28.77 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 27.88 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 719.75 2022-07-13 10:04:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ_01.pdf pdf 708.88 2022-07-25 08:06:02 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1013.1 2022-08-10 13:35:49 Public message
Informacja o wyniku postępowania_CZ_1.pdf pdf 1055.61 2022-10-24 15:34:19 Public message
Informacja o wyniku- część II.pdf pdf 161.16 2022-10-28 12:51:37 Public message

Announcements

2022-10-28 12:51 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania - część 2 zamówienia

Informacja o wyniku- [...].pdf

2022-10-24 15:34 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie część 1 zamówienia

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-08-10 13:35 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-10 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. - 3 049 051,92 brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. - 450 445,68 brutto
2022-07-25 08:06 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania oraz wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 895