Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/2022 DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ w ramach projektu: "Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie – etap III" – część II

Deadlines:
Published : 27-06-2022 10:52:00
Placing offers : 27-07-2022 10:00:00
Offers opening : 27-07-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 668.24 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Zal1_Formularz ofertowy.doc doc 66.5 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Zal2.xls xls 39 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Zal3_OPZ_aparatura_medyczna_część_II.docx docx 63.41 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Zal4_espd-request (1).zip zip 91.61 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Zal5_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 35 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie o aktualności danych.doc doc 49 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_agresja.docx docx 47.86 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Zal8_Projekt_umowy.pdf pdf 361.92 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
2022-OJS121-343438-pl.pdf pdf 179.35 2022-06-27 10:52:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 411.71 2022-07-19 13:26:42 Public message
222_5.pdf pdf 287.67 2022-07-27 14:22:03 Public message
Unieważnienie_zadanie_4_.pdf pdf 278.05 2022-08-01 14:09:56 Public message
Wynik_strona.pdf pdf 210.21 2022-08-05 11:01:30 Public message
Kwota przeznaczona.pdf pdf 301.37 2022-07-27 10:00:00 Public message

Announcements

2022-08-05 11:01 Zbigniew Skorupski Wynik postępowania z dn. 05.08.2022 r.

Wynik_strona.pdf

2022-08-01 14:09 Zbigniew Skorupski Unieważnienie postępowania w części zamówienia Zadanie Nr 4 Echokardiograf z dn. 01.08.2022 r.

Unieważnienie_zadani [...].pdf

2022-07-27 14:22 Zbigniew Skorupski Informacja z art. 222 z dn. 27.07.2022 r.

222_5.pdf

2022-07-27 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Nr Zadania Opis Kwota przeznaczona gross zł
Zadanie 1 Monitory 365 472,00
Zadanie 2 Dializator 99 900,00
Zadanie 3 Respirator 289 137,60
Zadanie 4 Echokardiograf 894 240,00
RAZEM: 1 648 749,60

Kwota przeznaczona.p [...].pdf

2022-07-19 13:26 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi z dn. 19.07.2022 r.

Odpowiedzi.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 944