Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1684/22/103/Ł Dostawy zestawów komputerowych

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 06-07-2022 10:14:00
Placing offers : 19-08-2022 10:00:00
Offers opening : 19-08-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał do edycji.docx docx 121.95 2022-07-06 10:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2142.88 2022-07-06 10:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.55 2022-07-06 10:14:00 Proceeding
odwolanie1684.pdf pdf 66.66 2022-07-15 15:39:52 Public message
odwolanie-sig.pdf pdf 921.14 2022-07-15 15:39:52 Public message
document_2022071916051420.pdf pdf 60.96 2022-07-19 16:10:21 Public message
2022.07.18 odwołanie IMM_KSP zestawy_sig.pdf pdf 577.22 2022-07-19 16:10:21 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 213.41 2022-07-28 15:01:06 Public message
Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 619.5 2022-07-28 15:01:06 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.66 2022-08-05 12:32:31 Public message
zał do edycji5.08.22.docx docx 122 2022-08-05 12:32:31 Public message
zmiany swz.pdf pdf 64.89 2022-08-05 12:32:31 Public message
infootw1684.pdf pdf 107.03 2022-08-19 12:04:17 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 233.24 2022-09-23 14:03:15 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc doc 120.5 2022-09-23 14:03:15 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 166.77 2022-10-24 10:14:00 Public message

Announcements

2022-10-24 10:14 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-23 14:03 Sławomir Jastrzębski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 1-4

informacja o wyborz [...].pdf

informacja o wyborze [...].doc

2022-08-19 12:04 Sławomir Jastrzębski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

infootw1684.pdf

2022-08-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 13.840.000,00 PLN brutto, w tym:
zadanie 1 zakup zastawów komputerowych typ 1 3.960.000,00
zadanie 2 zakup zastawów komputerowych typ 2 2.960.000,00
zadanie 3 zakup zastawów komputerowych typ 3 3.960.000,00
zadanie 4 zakup zastawów komputerowych typ 4 2.960.000,00
2022-08-05 12:32 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z art. 137 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje o następującej zmianie SWZ:


Rozdz. VIII ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 16.11.2022 r.

Rozdz. XI ust 11 SWZ otrzymuje brzmienie:
11. Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2022 r., o godz. 10:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

Rozdz. XII ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 19.08.2022 r. godz. 10:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ dla czterech zadań.

Zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

zał do edycji5.08.22 [...].docx

zmiany swz.pdf

2022-07-28 15:01 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę
i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:
Pytania do TYP1, TYP2, TYP3, TYP4,
dot. zasilacz Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy 280W przy sprawności na poziomie 89% przy 50% obciążeniu lub zasilacz o mocy 400W przy sprawności na poziomie 86% przy 50% obciążeniu ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wiersz 14 kolumna 3 tabeli Załącznika nr 1 do SWZ zadania nr 1-4 dotyczący zasilacza otrzymuje brzmienie : „Energooszczędny zasilacz o mocy min. 280W oraz sprawności na poziomie min. 92% przy 50% obciążenia, wraz z kablem zasilającym - złącza: Hybrydowe typu C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.5m, kolor czarny”

Pytanie nr 2:
Pytania do TYP1, TYP2, TYP3, TYP4,
dot. Waga/rozmiary urządzenia wraz z napędem optycznym Czy Zamawiający zgodzi się na obudowę o sumie wymiarów 715mm ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:
Pytania do TYP1, TYP2, TYP3, TYP4,
dot. Oddzielny system diagnostyczny zasilacza OPCJA - Czy Zamawiający zrezygnuje z poniższego zapisu?
a. Oddzielny system diagnostyczny zasilacza. Dioda oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu obudowy, niezależna od głównego systemu diagnostycznego.
Wymóg oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza jest wymogiem nadmiarowym, a ponadto bezspornie ograniczającego konkurencję.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Powyższe kryterium jest opcją wyposażenia urządzania.

Pytanie nr 4:
Pytania do TYP1, TYP2, TYP3, TYP4,
dot. Zintegrowany System Diagnostyczny - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę poniższego zapisu w taki sposób, aby nie ograniczał konkurencji:
b. Wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny oparty o sygnalizację włącznika POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania.
Zamawiający informuje, że wiersz 21 kolumna 3 tabeli Załącznika nr 1 do SWZ zadania nr 1 oraz nr 3 oraz wiersz 20 kolumna 3 tabeli Załącznika nr 1 do SWZ zadania nr 2 oraz nr 4 dotyczący zintegrowanego systemu diagnostycznego otrzymuje brzmienie: „Wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.”

Pytanie nr 5:
Pytania do TYP3, TYP4
dot. napęd optyczny - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamontowanego napędu optycznego tj. nagrywarka BluRay, zamiast nagrywarki DVD + zewnętrznej nagrywarki BluRay ? Nagrywarka BluRay umożliwia odtwarzanie płyt DVD.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:
Dot. monitorów w zadaniu 1
Czy Zamawiający zgodzi się na monitor ze zużyciem energii w trybie wyłączenia aktywności na poziomie 0,5W ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza monitora ze zużyciem energii w trybie wyłączenia aktywności na poziomie 0,5W. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:
Dot. monitorów w zadaniu 2
Czy Zamawiający zgodzi się na monitor ze zużyciem energii w trybie wyłączenia aktywności na poziomie 0,5W ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza monitora ze zużyciem energii w trybie wyłączenia aktywności na poziomie 0,5W. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:
Dot. monitorów w zadaniu 3
Czy Zamawiający zgodzi się na monitor ze zużyciem energii w trybie wyłączenia aktywności na poziomie 0,5W ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza monitora ze zużyciem energii w trybie wyłączenia aktywności na poziomie 0,5W. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:
Dot. monitorów w zadaniu 4
Czy Zamawiający zgodzi się na monitor ze zużyciem energii w trybie wyłączenia aktywności na poziomie 0,5W ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza monitora ze zużyciem energii w trybie wyłączenia aktywności na poziomie 0,5W. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ.

Wyjaśnienia i zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zmieniony załącznik [...].doc

2022-07-19 16:10 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 524 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą informuje, że w dniu 18.07.2022 r. zostało wniesione odwołanie w przedmiocie treści postanowień SWZ, przez Wykonawcę Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz.

Zgodnie z art. 525 ust. 1 Ustawy możecie Państwo zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępujecie i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępujecie. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesłać Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

document_20220719160 [...].pdf

2022.07.18 odwołanie [...].pdf

2022-07-15 15:39 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 524 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą informuje, że w dniu 15.07.2022 r. zostało wniesione odwołanie
w przedmiocie treści postanowień SWZ, przez Wykonawcę:

1) MBA System sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa,

Zgodnie z art. 525 ust. 1 Ustawy możecie Państwo zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępujecie i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępujecie. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesłać Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/631690.

odwolanie1684.pdf

odwolanie-sig.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1688