Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2022 Wykonanie, dostawa oraz uruchomienie baterii do samochodu elektrycznego o masie do 3,5t

Deadlines:
Published : 24-06-2022 12:33:00
Placing offers : 04-07-2022 10:00:00
Offers opening : 04-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie _w_BZP.pdf pdf 96.95 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
SWZ2_2022.pdf pdf 445.5 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
Zał. nr1 do SWZ2_2022.pdf pdf 150.41 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
Zał. nr2 do SWZ2_2022.docx docx 50.9 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
Zał. nr3 do SWZ2_2022.docx docx 25.64 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
Zał. nr4 do SWZ2_2022.docx docx 25.9 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
Zał. nr5 do SWZ2_2022.doc doc 141.5 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
Zał. nr6 do SWZ2_2022.docx docx 28.16 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
Zał. nr7 do SWZ2_2022.docx docx 31.7 2022-06-24 12:33:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert_2_2022.pdf pdf 263.06 2022-07-04 13:12:53 Public message
Zawiadomienie - wybór i odrzucenie oferty postępowanie 2_2022.pdf pdf 193.62 2022-07-29 13:19:33 Public message
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_2_2022.pdf pdf 63.55 2022-09-06 08:27:48 Public message

Announcements

2022-09-06 08:27 Arkadiusz Dąbrowski Szanowni Państwo,
W załączeniu ogłoszenie o wyniku postepowania.
Z poważaniem
Arkadiusz Dąbrowski

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-07-29 13:19 Arkadiusz Dąbrowski Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie o odrzuceniu oferty.
Z poważaniem
Arkadiusz Dąbrowski

Zawiadomienie - wybó [...].pdf

2022-07-04 13:12 Arkadiusz Dąbrowski Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Arkadiusz Dąbrowski

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-07-04 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, to 300 000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448