Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.47.2022 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

Aneta Karwot
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 23-06-2022 13:03:00
Placing offers : 14-07-2022 09:00:00
Offers opening : 14-07-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.73 2022-06-23 13:03:00 Proceeding
Regeneracja uszkodzeń remonterem.pdf pdf 48.28 2022-06-23 13:03:00 Proceeding
Remont czastkowy nawierzchni dróg w okresie letnim.pdf pdf 48.43 2022-06-23 13:03:00 Proceeding
SWZ -Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju.pdf pdf 1037.27 2022-06-23 13:03:00 Proceeding
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - SST-01.00.00 - remonter drogowy.doc doc 69 2022-06-23 13:03:00 Proceeding
Uzupełnienie ubytków kruszywem.pdf pdf 47.61 2022-06-23 13:03:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 35.63 2022-06-23 13:03:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.33 2022-07-08 08:19:18 Public message
odpowiedź na ZESTAW NR 1 wraz z modyfikacją SWZ.pdf pdf 759.81 2022-07-08 08:19:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 237.38 2022-07-14 12:07:05 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 245.66 2022-08-02 15:09:30 Public message
Informacja o środkach.pdf pdf 183.4 2022-07-14 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-02 15:09 Aneta Karwot Zamawiający w załączeniu przesyła informację o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-14 12:07 Aneta Karwot Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o otwarciu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-14 09:00 Buyer message W załączeniu przekazuję informację o środkach, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o środkac [...].pdf

2022-07-08 08:19 Ilona Miszczyk Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedź na ZESTAW NR 1 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.
Informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:
- termin składania ofert: 14.07.2022 r. do godz. 9:00,
- termin otwarcia ofert: 14.07.2022 r. godz. 9:15.
- termin związania ofertą: do dnia 12.08.2022 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odpowiedź na ZESTAW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 587