Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00220004/01 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

Deadlines:
Published : 23-06-2022 08:59:00
Placing offers : 04-07-2022 08:30:00
Offers opening : 04-07-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 179.62 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1664.38 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 24.77 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 część 1.xlsx xlsx 18.33 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 część 2.xlsx xlsx 18.31 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 część 3.xlsx xlsx 15.16 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 część 4.xlsx xlsx 14.76 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 część 5.xlsx xlsx 15.82 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1.6 część 6.xlsx xlsx 23.07 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1.7 część 7.xlsx xlsx 15.11 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 16.65 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 1201.59 2022-06-23 08:59:00 Proceeding
pytania do SWZ.pdf pdf 858.61 2022-06-27 14:13:07 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 1147.48 2022-06-27 14:13:07 Public message
Załącznik nr 1.3 część 3 po zmianie.xlsx xlsx 15.26 2022-06-27 14:13:07 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.87 2022-06-27 14:13:07 Public message
informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 447.77 2022-07-04 12:22:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 597.18 2022-07-08 10:30:38 Public message

Announcements

2022-07-08 10:30 Barbara Maniecka-Rup Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-04 12:22 Barbara Maniecka-Rup Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-04 08:30 Buyer message Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę ogółem 161 700 zł brutto, w tym:
- Część 1 zamówienia – 42 000,00 zł
- Część 2 zamówienia – 31 400,00 zł
- Część 3 zamówienia – 20 960,00 zł
- Część 4 zamówienia – 6 990,00 zł
- Część 5 zamówienia - 26 500,00 zł
- Część 6 zamówienia - 15 550,00 zł
- Część 7 zamówienia - 18 300,00 zł
2022-06-27 14:13 Barbara Maniecka-Rup Zmiana treści SWZ, zmiana załącznika nr 1.3 część 3 - NABIAŁ, odpowiedź na pytania Wykonawcy i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania do SWZ.pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik nr 1.3 czę [...].xlsx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-27 11:14 Barbara Maniecka-Rup The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 924