Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DSCNG/06/2022 r. Zakup fabrycznie nowego pojazdu typu wywrotka z zabudową plandeki, zasilanego gazem CNG o DMC powyżej 7 ton.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 22-06-2022 16:17:00
Placing offers : 01-07-2022 10:00:00
Offers opening : 01-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.19 2022-06-22 16:17:00 Proceeding
SWZ CNG.pdf pdf 1491.6 2022-06-22 16:17:00 Proceeding
Wykaz dostaw - załącznik nr 4.doc doc 39.5 2022-06-22 16:17:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 238.31 2022-06-22 16:17:00 Proceeding
Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc doc 61.5 2022-06-22 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty CNG.docx docx 21.65 2022-06-22 16:17:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.34 2022-06-22 16:17:00 Proceeding
Wybór Wykoanwcy CNG.pdf pdf 47.68 2022-07-15 14:52:08 Public message

Announcements

2022-07-15 14:52 Szymon Łakota W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania.

Wybór Wykoanwcy CNG. [...].pdf

2022-07-01 10:22 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert.


Oferta:
SLT Group Dariusz Lewandowski, Sikórz 4, 87-602 Chrostkowo. Cena oferty brutto: 361.620,00 zł. Skrócenie terminu dostawy pojazdu o 20 dni.
2022-07-01 10:00 Buyer message 361.620,00 zł.
2022-06-28 14:22 Szymon Łakota
W związku z zapytaniami do przedmiotowego postępowania wyjaśniamy:

Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem o pojemności 2998 cm3

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem o pojemności 2998 cm3

Jednocześnie zmieniamy termin składania ofert na dzień 01.07.2022 r. na godzinę 10:00
Termin otwarcia ofert na dzień 01.07.2022 r. na godzinę 10:05. Termin związania ofertą na dzień 30 lipca 2022 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 362