Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.13.2022.EW Wykonanie projektu rozbudowy budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą oraz adaptacją wraz z zagospodarowaniem otoczenia na działkach nr 17/3, 17/4, 17/6, 34/1, 36 w miejscowości Aleksandrów Kujawski oraz zmiana sposobu użytkowania

Elżbieta Więckowska
Gmina Aleksandrów Kujawski
Deadlines:
Published : 22-06-2022 14:08:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ZP.271.13.2022.EW.pdf pdf 688.42 2022-06-22 14:08:00 Proceeding
SWZ ZP.271.13.2022.EW.docx docx 139.51 2022-06-22 14:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.1 2022-06-22 14:08:00 Proceeding
Klauzula informacyjna.pdf pdf 128.25 2022-06-22 14:08:00 Proceeding
Pomieszczenia_rozkład poglądowy_załącznik nr 9 do SWZ.pdf pdf 17233.24 2022-06-22 14:08:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie nr 1.pdf pdf 220.86 2022-06-28 07:45:13 Public message
Odpowiedź na zapytanie nr 2.pdf pdf 140.07 2022-07-01 13:36:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 611.72 2022-07-06 14:01:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 768.25 2022-07-28 09:57:09 Public message

Announcements

2022-07-28 09:57 Elżbieta Więckowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-06 14:01 Elżbieta Więckowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-06 10:00 Buyer message Ilość środków przewidziana w budżecie Gminy na realizację zadania wynosi w kwocie 250 000,00 zł brutto.
2022-07-01 13:36 Elżbieta Więckowska Odpowiedź na zapytanie nr 2

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-06-28 07:45 Elżbieta Więckowska Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 396