Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie remontu podłóg- cyklinowanie parkietów dębowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach

Jolanta Janowska
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 21-06-2022 10:05:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty "Wykonanie remontu podłóg - cyklinowanie parkietów dębowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach"

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane według załączników nr 1, 2 , 3, 4


Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej.

Wizja lokalna: Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się z kierownikiem obiektu – Teresa Kania - tel. 91 444 10 87 93  w godz. 8.00 ÷15:00.   

Termin realizacji: 60 dni od podpisania umowy .Warunki płatności:  21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Gwarancja: 60 miesiące . Dodatkowe koszty po stronie wykonawcy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ Kulice .pdf pdf 470.39 2022-06-21 10:05:00 Proceeding
Przedmiar Kulice .pdf pdf 1368.6 2022-06-21 10:05:00 Proceeding
ST-1 Kulice .pdf pdf 2875.23 2022-06-21 10:05:00 Proceeding
Umowa Kulice .pdf pdf 2852.15 2022-06-21 10:05:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie remontu podłóg - parkietów dębowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 60 dni od podpisania umowy (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 393