Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa analizatorów Dräger 9510

Maciej Cebulski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 20-06-2022 09:57:00
Placing offers : 23-06-2022 12:53:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową na stronie https://platformazakupowa.pl/.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

6. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.

7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy/Wykonawcy.

8. Dostawca/Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

9. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

10. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

11. Gwarancja minimum 24 miesiące.

12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opis przedmiotu zamówienia - Drager.pdf pdf 236.63 2022-06-20 09:57:00 Subject of the order
umowa projekt.pdf pdf 1682.08 2022-06-20 09:57:00 Subject of the order
protokół odbioru przedmiotu umowy .doc doc 54 2022-06-20 09:57:00 Subject of the order
RODO do umowy ponizej 130 000 zl 15.03..docx docx 20.56 2022-06-20 09:57:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Analizator Dräger 9510 IR (jednosensorowy) Wyposażenie i dodatkowe wymagania zgodnie z zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia. Rok produkcji urządzeń 2021, 2022.

opis przedmiotu zamó [...].pdf

umowa projekt.pdf

protokół odbioru prz [...].doc

RODO do umowy ponize [...].docx

6 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 30 dni (0)
5 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) - proszę potwierdzić (0)
6 Umowa - Zapoznałem się z warunkami umowy (0)
7 Gwarancja - 24 miesiące (0)
Unlock the form

The number of page views: 110