Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDP.ZI.4101.03.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo - Stara Ruda”

Deadlines:
Published : 15-06-2022 14:44:00
Placing offers : 24-06-2022 09:00:00
Offers opening : 24-06-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
03_2022 - 01 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2261.24 2022-06-15 14:44:00 Proceeding
03_2022 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 38 2022-06-15 14:44:00 Proceeding
03_2022 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf pdf 97.13 2022-06-15 14:44:00 Proceeding
03_2022 - Załącznik nr 2 Wykaz osób.docx docx 18.13 2022-06-15 14:44:00 Proceeding
03_2022 - Załącznik nr 2 Wykaz osób.pdf pdf 91.05 2022-06-15 14:44:00 Proceeding
03_2022 - Załącznik nr 3 Projekt Umowy.pdf pdf 224.11 2022-06-15 14:44:00 Proceeding
03_2022Informacja_1.pdf pdf 101.61 2022-07-28 10:36:16 Public message

Announcements

2022-07-28 10:36 Łukasz Ćwiek Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o udzieleniu zamówienia.

03_2022Informacja_1. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Zakres rzeczowy robót w ramach przedmiotu zamówienia, które podlegają nadzorowi inwestorskiemu obejmują wykonanie: ‒ robót pomiarowych; ‒ robót przygotowawczych; ‒ robót rozbiórkowych; ‒ robót ziemnych; ‒ osadzenia krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; ‒ chodników z betonowej kostki brukowej; ‒ ścieżki pieszo rowerowej z betonu asfaltowego; ‒ zjazdów i skrzyżowań z betonu asfaltowego; ‒ peronu autobusowego z betonowej kostki brukowej; ‒ ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej; ‒ mechanicznej rozbiórki podbudowy z kruszywa; ‒ mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej; ‒ poszerzenia jezdni z SMA; ‒ nowej nawierzchni jezdni z SMA; ‒ poboczy wzmacnianych kruszywem łamanym; ‒ poboczy gruntowych uzupełnionych humusem i obsianych trawą; ‒ nowego oznakowania pionowego i poziomego; ‒ montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; ‒ robót wykończeniowych. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 308