Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DK/06/2022 r. Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów z łyżką do ładowania.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 15-06-2022 08:57:00
Placing offers : 15-07-2022 10:00:00
Offers opening : 15-07-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Unia Kompaktor.pdf pdf 105.06 2022-06-15 08:57:00 Proceeding
SWZ Kompaktor.pdf pdf 468.15 2022-06-15 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty Kompaktor.docx docx 21.98 2022-06-15 08:57:00 Proceeding
JEDZ - edytowalny załącznik nr 2 Kompaktor.doc doc 183 2022-06-15 08:57:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3 Kompaktor.doc doc 60.5 2022-06-15 08:57:00 Proceeding
Wzór umowy kompaktor.pdf pdf 112.23 2022-06-15 08:57:00 Proceeding
Zał. 5 - oświadczenie udostępnienie zasobów Kompaktor.docx docx 15.03 2022-06-15 08:57:00 Proceeding
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 50.64 2022-07-20 13:50:15 Public message

Announcements

2022-07-20 13:50 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy
(w załączeniu)

Wybór Wykonawcy.pdf

2022-07-15 10:29 Szymon Łakota Otwarcie ofert w dniu: 15.07.2022 r., godzina 10:05

Oferta:
Hydrosprzęt Spółka Jawna Wiesław Kukla i Elżbieta Kukla. Członek Konsorcjum: Daniel Kukla. Łąka Dolna 247, 32-733 Trzciana. Cena oferty brutto: 2.134.052,46 zł., Skrócenie terminu realizacji zamówienia: o 60 dni.

2022-07-15 10:00 Buyer message 2.091.000,00 zł.
2022-07-04 07:36 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Zmiany SWZ:
Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia następujące parametry dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

W SWZ w pierwotnej wersji było:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów z łyżką do ładowania dla MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach o parametrach nie gorszych niż:

L.p. Parametry techniczne i wyposażenie kompaktora
I. DANE OGÓLNE
1 Kompaktor do zagęszczania odpadów
2 Maszyna wyprodukowana nie wcześniej niż w 2005 roku i po odbudowie całkowitej przeprowadzonej nie wcześniej niż 2022 roku. Maszyna po odbudowie z przebiegiem 0 mth lub niewielkim wynikającym z technologii odbudowy lub magazynowania kompaktora. Oferowana maszyna nie może być prototypem.
3 Rok odbudowy całkowitej 2022
4 Wymiary i masa pojazdu:
Szerokość lemiesza minimum 5,2 m.
Długość całkowita minimum 9,4 m.
Średnica zewnętrzna kół ugniatających minimum 2,1 m.
Masa kompaktora z osprzętem gotowego do pracy: 46000 – 50000 kg

II. SILNIK
1. Nowy lub po fabrycznej regeneracji przeprowadzonej na oryginalnych podzespołach, bez przebiegu (lub z przebiegiem wynikającym z technologii produkcji silnika, odbudowy całkowitej maszyny i logistyki z tym związanej, jednak nie więcej niż 25 motogodzin), wysokoprężny, 6 cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, spełniający normę nie niższą niż EU Stage IIIA/Tier 3
2 Chłodzony cieczą
3 Maksymalna moc silnika nie mniej niż 320 kW wg. SEA J1349 / ISO 9249
III. UKŁAD ELEKTRYCZNY
1 Napięcie 24V
2 Reflektory robocze przód i tył pojazdu
3 Sygnalizacja ostrzegawcza jazdy wstecz
IV. KABINA
1 Ogrzewana
2 Klimatyzowana z systemem filtrów
3 Zabezpieczona przed zgnieceniem w razie wywrócenia ROPS/FOPS
V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1 System centralnego smarowania
2 Tylny zaczep holowniczy

Po zmianie jest: (zmiany w stosunku do pierwotnego opisu zaznaczono kolorem czerwonym:

L.p. Parametry techniczne i wyposażenie kompaktora
I. DANE OGÓLNE
1 Kompaktor do zagęszczania odpadów z lemieszem
2 Maszyna wyprodukowana nie wcześniej niż w 2005 roku i po odbudowie całkowitej przeprowadzonej nie wcześniej niż 2022 roku. Maszyna po odbudowie z przebiegiem 0 mth lub niewielkim wynikającym z technologii odbudowy lub magazynowania kompaktora. Oferowana maszyna nie może być prototypem.
3 Rok odbudowy całkowitej 2022
4 Wymiary i masa pojazdu:
Szerokość lemiesza minimum 5,2 m.
Długość całkowita minimum 9,4 m.
Średnica zewnętrzna kół ugniatających minimum 2,1 m.
Masa kompaktora z osprzętem gotowego do pracy: 46000 – 50000 kg

II. SILNIK
1. Nowy lub po kapitalnym remoncie przeprowadzonym na oryginalnych podzespołach, bez przebiegu ( lub z przebiegiem wynikającym z technologii produkcji silnika, odbudowy całkowitej maszyny i logistyki z tym związanej), wysokoprężny, 8 cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, spełniający normę nie niższą niż EU Stage II/Tier 2
2 Chłodzony cieczą
3 Maksymalna moc silnika nie mniej niż 380 kW wg. ISO 9249
4 Napęd Hydrostatyczny
5 Napędzane niezależnie 4 koła zagęszczające
III. UKŁAD ELEKTRYCZNY
1 Napięcie 24V
2 Reflektory robocze przód i tył pojazdu
3 Sygnalizacja ostrzegawcza jazdy wstecz
IV. KABINA
1 Ogrzewana
2 Klimatyzowana z systemem filtrów
3 Zabezpieczona przed zgnieceniem w razie wywrócenia ROPS/FOPS
V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1 System centralnego smarowania
2 Bez tylnego zaczepu holowniczego.Ponadto wszędzie tam gdzie użyto nazwy „Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów z łyżką do ładowania” prawidłowa nazwa to: Kompaktor do zagęszczania odpadów z lemieszem.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 527