Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZO/18/2022 Usługa wykonania obowiązkowych Przeglądów Konserwacyjnych i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego będących na ewidencji 32 WOG oraz JW i IW na zaopatrzeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. /Dz.U. Nr 2176 z dn. 21.11.2018 - 74 szt. jednostek sprzętu UTB.

Edyta Sieczkowska Prokop
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 14-06-2022 15:17:00
Placing offers : 22-06-2022 10:00:00
Offers opening : 22-06-2022 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania ofertowego pod nazwą: Usługa wykonania obowiązkowych Przeglądów Konserwacyjnych i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego będących na ewidencji 32 WOG oraz JW i IW na zaopatrzeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. /Dz.U. Nr 2176 z dn. 21.11.2018 - 74 szt. jednostek sprzętu UTB, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami stanowi załącznik do postępowania.

Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę, sporządzoną zgodnie ze wzorem:

1) formularza ofertowego - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

2) formularza cenowego - Załącznik nr 1 do oferty

3) oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZO 18.docx docx 128.23 2022-06-14 15:22:27 Proceeding
WZÓR OFERTA, FORMULARZ, OŚWIADCZENIE.docx docx 65.45 2022-06-14 15:17:00 Subject of the order
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZO 18.docx docx 24.83 2022-06-22 13:26:29 Public message
ZAWIADOMIENIE ZO 18.pdf pdf 395.02 2022-06-29 10:24:30 Public message

Announcements

2022-06-29 10:24 Edyta Sieczkowska Prokop ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZO 18

ZAWIADOMIENIE ZO 18. [...].pdf

2022-06-22 13:26 Edyta Sieczkowska Prokop INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZO 18

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-06-22 10:00 Buyer message KWOTA BRUTTO, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 72 100,00 PLN

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa wykonania obowiązkowych Przeglądów Konserwacyjnych i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego będących na ewidencji 32 WOG oraz JW i IW na zaopatrzeniu. a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do ZO b) Formularz cenowy - Załącznik nr 1 do oferty c) Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie - Załącznik nr 4 do ZO

WZÓR OFERTA, FORMULA [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - - rozpoczęcie: od 01.07.2022 r. - zakończenie do 20.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik nr 1 do ZO, w szczególności: wszystkie czynności serwisowe zawarte wraz z kosztami dojazdu oraz wszystkie pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337