Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-22/2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, czytników kodów kreskowych i e-dowodów osobistych oraz systemu ucyfrowienia dokumentacji papierowej w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu"

Deadlines:
Published : 14-06-2022 14:57:00
Placing offers : 22-07-2022 09:00:00
Offers opening : 22-07-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS113-318052-pl.pdf pdf 161.38 2022-06-14 14:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 541.78 2022-06-14 14:57:00 Proceeding
Załączniki Nr 1-10 do SWZ.zip zip 3475.46 2022-06-14 14:57:00 Proceeding
Wyjasnienie treści SWZ _ DZP 22-2022.pdf pdf 312.43 2022-06-28 11:34:41 Public message
Załącznik Nr 1D do SWZ (dot. Pakietu Nr 4) modyfikacja.doc doc 117 2022-06-28 11:34:41 Public message
Załącznik Nr 2D do SWZ (dot. Pakietu Nr 4) - modyfikacja.docx docx 182.78 2022-06-28 11:34:41 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP 22-2022 (2).pdf pdf 1013.44 2022-07-07 13:52:11 Public message
Informacja o zmienie treści SWZ_ DZP-22-2022_(3).pdf pdf 649.04 2022-07-14 12:12:42 Public message
Informacja o zmienie terminu składania ofert_ DZP-22-2022.pdf pdf 656.58 2022-07-14 12:18:37 Public message
ENOTICES_n0051wu7 (external)-2022-106569-NF14-PL.pdf pdf 71.44 2022-07-14 12:18:37 Public message
Ogłoszenie_zmaina_DZP-22-2022.pdf pdf 67.01 2022-07-15 09:17:09 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-22-2022(4).pdf pdf 486.09 2022-07-15 12:18:23 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ_ DZP-22-2022_(5).pdf pdf 493.34 2022-07-18 14:05:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP-22-2022.pdf pdf 419.94 2022-07-25 10:05:01 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pak. nr 4_DZP-22-2022.pdf pdf 723.41 2022-09-14 12:49:02 Public message
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf pdf 333.09 2022-10-20 14:35:32 Public message
Zawaidomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej oferty - Pakiet 3_platforma.pdf pdf 328.77 2022-10-21 14:27:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 162.52 2022-11-25 11:27:31 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 181.35 2022-07-22 09:00:00 Public message

Announcements

2022-11-25 11:27 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-21 14:27 Zamówienia Publiczne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 3

Zawaidomienie o wybo [...].pdf

2022-10-20 14:35 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-14 12:49 Zamówienia Publiczne informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 4_ DZP - 22/2022

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-25 10:05 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 22/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-22 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-18 14:05 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP - 22/2022

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-07-15 12:18 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP - 22/2022

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-07-15 09:17 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _ DZP - 22/2022

Ogłoszenie_zmaina_DZ [...].pdf

2022-07-14 12:18 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie terminu składania ofert_ DZP - 22/2022.

Informacja o zmienie [...].pdf

ENOTICES_n0051wu7 (e [...].pdf

2022-07-14 12:12 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie treści SWZ _ DZP - 22/2022

Informacja o zmienie [...].pdf

2022-07-07 13:52 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-06-28 11:34 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP - 22/2022 oraz modyfikacja Załącznika Nr 1D do SWZ (dot. pak. nr 4) w zakresie pkt.1 oraz Załącznika Nr 2D do SWZ ( (dot. pak. nr 4) w zakresie opisu parametrów do urządzenia skanującego.

Wyjasnienie treści S [...].pdf

Załącznik Nr 1D do S [...].doc

Załącznik Nr 2D do S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1877