Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PBPR(G).272.004.2022/JPt.280 Wykonanie opracowania pn. Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła "Miszewo" Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.  

Deadlines:
Published : 13-06-2022 17:56:00
Placing offers : 19-07-2022 11:00:00
Offers opening : 19-07-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS112-315887.pdf pdf 182.83 2022-06-13 17:56:00 Proceeding
SWZ Miszewo.pdf pdf 689.73 2022-06-13 17:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ_Miszewo.pdf pdf 1659.31 2022-06-13 17:56:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3, 4, 5,6,7,8, 9,11do SWZ Miszewo.pdf pdf 529.11 2022-06-13 17:56:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ -JEDZ.xml xml 90.57 2022-06-13 17:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.pdf pdf 300.67 2022-06-13 17:56:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3, 4, 5,6,7,8, 9,11do SWZ Miszewo- wersje edytowalne.docx docx 451.01 2022-06-13 17:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa Miszewo.pdf pdf 846.25 2022-06-13 17:56:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia I.pdf pdf 136.1 2022-06-17 10:53:50 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 1.pdf pdf 250.14 2022-06-22 10:17:10 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 1 - poprawna wersja pisma.docx docx 412.81 2022-06-22 20:10:17 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 2 Miszewo.pdf pdf 360.24 2022-06-27 10:11:31 Public message
Zmiana ogłoszenia II.pdf pdf 126.78 2022-06-27 10:11:31 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 3 wraz ze zmiana SWZ.pdf pdf 306.38 2022-06-27 19:10:41 Public message
Zmiana ogłoszenia III.pdf pdf 66.05 2022-07-04 17:05:49 Public message
Zmiana SWZ w zakresie terminów.pdf pdf 232.51 2022-07-04 17:05:49 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ IV.pdf pdf 342.34 2022-07-04 17:06:27 Public message

Announcements

2022-07-04 17:06 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ IV

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-07-04 17:05 Marzena Bielinska Zmiana ogłoszenia III
Zmiana SWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia II [...].pdf

Zmiana SWZ w zakresi [...].pdf

2022-06-27 19:10 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ 3 wraz ze zmianą SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-06-27 10:11 Marzena Bielinska Zmiana ogłoszenia II oraz Pytania i odpowiedzi do SWZ - 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zmiana ogłoszenia II [...].pdf

2022-06-22 20:10 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ 1 - poprawna wersja pisma

(w Pytaniach i odpowiedziach do SWZ 1 opublikowanych
w dniu 22.06.2022 r. godz. 10:17:10 wystąpił: ZBłąd! Nie zdefiniowano zakładki)

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2022-06-22 10:17 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ 1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-06-17 10:53 Marzena Bielinska Zmiana ogłoszenia I

Zmiana ogłoszenia I. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 797