Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zagospodarowanie terenu obejmujący budowę ścieżki spacerowej z lampami oświetleniowymi oraz elementami małej architektury, realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego

Wydział Inwestycji i Remontów
Urząd Gminy Komorniki Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 14-06-2022 11:42:00
Placing offers : 23-06-2022 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Informujemy o postępowaniu  i zapraszamy wykonawców do składania ofert na zagospodarowanie terenu obejmujący budowę ścieżki spacerowej z lampami oświetleniowymi oraz elementami małej architektury  w Rosnówku przy ul. Sportowej ( dz.83/5 ). Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym projekcie zagospodarowania terenu.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 30.09.2022 r 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 36 miesięcy; 

- załączenia opisów techniczne urządzeń wraz ze zdjęciami/rysunkami oferowanych produktów.

- załączenia Certyfikatów zgodności z normą PN- EN 1176( Zamawiający nie honoruje deklaracji zgodności z normą).

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel.61 8 100 667

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

Każdy z Wykonawców winien dokonać oględzin miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis Rosnówko - ścieżka.pdf pdf 3376.03 2022-06-14 11:42:00 Proceeding
Przedmiar Rosnówko.docx docx 21.04 2022-06-14 11:42:00 Proceeding
Mapa.pdf pdf 1865.89 2022-06-14 11:42:00 Proceeding
PZT1.pdf pdf 8520.37 2022-06-14 11:42:00 Proceeding
PZT2.pdf pdf 5390.62 2022-06-14 11:42:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 realizacja zagospodarowania terenu - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30.09.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 296