Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/13/2022 Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów (odczynniki) – postępowanie 2

Deadlines:
Published : 10-06-2022 15:04:00
Placing offers : 12-07-2022 10:00:00
Offers opening : 12-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Zamawiający prosi o składanie ofert na formularzach ofertowych znajdujących się w folderze "Formularze cenowe - załącznik nr 2 do SWZ zmodyfikowane w związku z umową" (dotyczy części I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI).

W przypadku pozostałych części prosimy o wybór następujących załączników:

- dla części II "Załącznik nr 2 do SWZ cz II - formularz cenowy 04.07";

- dla części III "Załącznik nr 2 do SWZ cz III - formularz cenowy 04.07";

- dla części VII "Załącznik nr 2 do SWZ cz VII - formularz cenowy 29.06".

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 220.1 2022-06-10 15:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 723.36 2022-06-10 15:04:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 3331.26 2022-06-10 15:04:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 21.06.pdf pdf 421.85 2022-06-21 15:15:12 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ cz VII - formularz cenowy 20.06.xlsx xlsx 172.76 2022-06-21 15:15:12 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 373.3 2022-06-22 16:21:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz VII - formularz cenowy 22.06.xlsx xlsx 172.58 2022-06-22 16:21:18 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 23.06.pdf pdf 429.77 2022-06-23 14:31:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.4 2022-06-23 14:31:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz I - formularz cenowy.xlsx xlsx 162.38 2022-06-23 14:31:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz II - formularz cenowy.xlsx xlsx 161.51 2022-06-23 14:31:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz III - formularz cenowy.xlsx xlsx 161.5 2022-06-23 14:31:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz IX - formularz cenowy.xlsx xlsx 169.66 2022-06-23 14:31:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz V - formularz cenowy.xlsx xlsx 161.26 2022-06-23 14:31:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz VIII - formularz cenowy.xlsx xlsx 162.43 2022-06-23 14:31:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz X - formularz cenowy.xlsx xlsx 162.32 2022-06-23 14:31:18 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz XI - formularz cenowy.xlsx xlsx 161.35 2022-06-23 14:31:18 Public message
Wyjaśnienia do treści SWZ 24.06.pdf pdf 384.29 2022-06-24 15:07:42 Public message
Zmiana treści SWZ 28.06.pdf pdf 386.35 2022-06-28 16:41:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 53.85 2022-06-28 16:41:07 Public message
Formularze cenowe - załącznik nr 2 do SWZ zmodyfikowane w związku z umową.zip zip 1312.29 2022-06-28 16:41:07 Public message
SWZ 28.06.docx docx 399.23 2022-06-28 16:41:07 Public message
Zał 1 do SWZ - formularz oferty 28.06.docx docx 353.24 2022-06-28 16:41:07 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy 28.06.docx docx 374.57 2022-06-28 16:41:07 Public message
Wyjaśnienia do treści SWZ 29.06.pdf pdf 394.01 2022-06-29 15:59:15 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ cz VII - formularz cenowy 29.06.xlsx xlsx 167.3 2022-06-29 15:59:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.07.pdf pdf 35.39 2022-07-04 11:26:23 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 04.07.pdf pdf 419.99 2022-07-04 11:26:23 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ cz II - formularz cenowy 04.07.xlsx xlsx 155.78 2022-07-04 11:26:23 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ cz III - formularz cenowy 04.07.xlsx xlsx 156.01 2022-07-04 11:26:23 Public message
SWZ 04.07.docx docx 398.4 2022-07-04 11:31:36 Public message
Sprostowanie dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 228.47 2022-07-12 14:14:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert - IMOL-ZP-13-2022.pdf pdf 428.19 2022-07-12 15:23:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzestniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty.pdf pdf 654.12 2022-08-25 13:30:34 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 233.37 2022-07-12 10:00:00 Public message

Announcements

2022-08-25 13:30 Dział Zakupów Szanowni Państwo,

Zamawiający publikuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-12 15:23 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-12 14:14 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuję sprostowanie dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Sprostowanie dotyczy wyłączenie przypisania kwot do konkretnych zadań częściowych - bez zmiany wartości net i brutto.

Sprostowanie dotyczą [...].pdf

2022-07-12 10:00 Buyer message Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuję kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-04 11:31 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
do zamieszczonych wyjaśnień, Zamawiający załącza zmodyfikowany SWZ (zgodnie z pismem).

SWZ 04.07.docx

2022-07-04 11:26 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia i zmianę treści SWZ (dotyczy części II i III).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

2022-07-01 11:00 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
w przypadku problemów z otwarciem formularzy cenowych w folderze w formacie ".zip" należy skopiować formularz z folderu i przenieść na pulpit. W takiej formie, nie będzie problemu z otwarciem plików.
Jednocześnie zalecane jest otwieranie folderu w formacie ".zip" przy pomocy oprogramowania "WinRAR".
2022-06-29 15:59 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia do treści SWZ.

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

2022-06-28 16:41 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ 28 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Formularze cenowe - [...].zip

SWZ 28.06.docx

Zał 1 do SWZ - formu [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

2022-06-24 15:07 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia do treści SWZ.

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

2022-06-23 14:31 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia i zmianę treści SWZ.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

2022-06-22 16:21 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

2022-06-21 15:15 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienia i zmianę treści SWZ.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5176