Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.2711.7.2022.MT Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

Malwina Terlega
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 10-06-2022 09:02:00
Placing offers : 22-07-2022 10:00:00
Offers opening : 22-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.2711.7.2022.MT Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.71 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT SWZ.pdf pdf 436.84 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 48.45 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 1a do SWZ - formularz cenowy.xlsx xlsx 12.24 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie z art. 125.docx docx 20.86 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 3 do SWZ - OPZ - poprawiony 27.05.doc doc 75.5 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy_MR-mt-8.06.pdf pdf 164.25 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 16.22 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaEP.docx docx 16.5 2022-06-10 09:02:00 Proceeding
BZP.2711.7.2022.MT Informacja nr 1 dla Wykonawców - przesunięcie terminu składania ofert.pdf pdf 153.69 2022-06-20 09:29:48 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.6 2022-06-20 09:29:49 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Informacja nr 2 dla Wykonawców - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 152.83 2022-06-27 11:05:38 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.61 2022-06-27 11:05:38 Public message
BZP.2711.7.2022.MT SWZ - po modyfikacji.pdf pdf 437.09 2022-07-06 11:11:05 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy - po modyfikacji.docx docx 48.48 2022-07-06 11:11:05 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 1a do SWZ - formularz cenowy - po modyfikacji.xlsx xlsx 12.61 2022-07-06 11:11:05 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 3 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji.pdf pdf 85.14 2022-07-06 11:11:05 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 7 do SWZ - umowa przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 150.22 2022-07-06 11:11:05 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Informacja nr 3 dla Wykonawców - zestaw pytań i odpowiedzi.pdf pdf 316.24 2022-07-06 11:11:05 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.51 2022-07-06 11:11:05 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Informacja nr 4 dla Wykonawców - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 160.25 2022-07-12 13:14:59 Public message
BZP.2711.7.2022.MT SWZ - po modyfikacji II.pdf pdf 437.38 2022-07-12 13:14:59 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Załącznik nr 3 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji II.pdf pdf 85.13 2022-07-12 13:15:00 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.62 2022-07-12 13:15:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert BZP.2711.7.2022.MT.pdf pdf 324.71 2022-07-22 12:23:51 Public message
BZP2711.7.2022.MT Informacja o wyniku postępowania - dla Wykonawców.pdf pdf 151.49 2022-08-10 10:22:10 Public message
BZP.2711.7.2022.MT Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf pdf 274.85 2022-10-19 15:53:05 Public message

Announcements

2022-10-19 15:53 Katarzyna Budzyńska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

BZP.2711.7.2022.MT I [...].pdf

2022-08-10 10:22 Malwina Terlega Informacja o wyniku postępowania.

BZP2711.7.2022.MT In [...].pdf

2022-07-22 12:23 Katarzyna Budzyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 492.480,00 zł brutto.
2022-07-12 13:14 Malwina Terlega Informacja dla Wykonawców nr 4

BZP.2711.7.2022.MT I [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT S [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT Z [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT O [...].pdf

2022-07-06 11:11 Malwina Terlega Informacja dla Wykonawców nr 3

BZP.2711.7.2022.MT S [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT Z [...].docx

BZP.2711.7.2022.MT Z [...].xlsx

BZP.2711.7.2022.MT Z [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT Z [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT I [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT O [...].pdf

2022-06-27 11:05 Malwina Terlega Informacja dla Wykonawców nr 2

BZP.2711.7.2022.MT I [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT O [...].pdf

2022-06-20 09:29 Malwina Terlega Informacja dla Wykonawców nr 1

BZP.2711.7.2022.MT I [...].pdf

BZP.2711.7.2022.MT O [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 980