Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/11/2022 Dostawy produktów farmaceutycznych - uzupełnienie

Deadlines:
Published : 09-06-2022 13:07:00
Placing offers : 23-06-2022 09:00:00
Offers opening : 23-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik_nr_1_Oferta.docx docx 79.21 2022-06-09 13:07:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_1_Ośw_dot_podst_wykluczenia.docx docx 67.04 2022-06-09 13:07:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_2_Ośw_dot_speł_warunków.docx docx 66.71 2022-06-09 13:07:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_Projekt umowy.pdf pdf 512.28 2022-06-09 13:07:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Grupa_kapitałowa.doc doc 122.5 2022-06-09 13:07:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_Ośw_o_aktualności.doc doc 89 2022-06-09 13:07:00 Proceeding
08da49f7-7b93-c989-6e75-33000d7119cd.pdf pdf 264.06 2022-06-09 14:47:59 Proceeding
Zał_nr_1.1-1.18_Formularze_asortymentowo_cenowe13062022.xlsx xlsx 195.23 2022-06-13 13:24:49 Proceeding
08da4d2d-cd28-7a72-0c0a-23000dc47e3c.pdf pdf 35.97 2022-06-13 13:24:56 Proceeding
SWZ_11_2022_Leki_uzupełnienie20062022.pdf pdf 967.24 2022-06-20 11:59:09 Proceeding
08da52a1-9b60-08b4-0dea-56000e357d7d.pdf pdf 35.98 2022-06-20 11:59:16 Proceeding
1_Zmiana terminu_na_22062022.pdf pdf 322.25 2022-06-13 13:24:22 Public message
Zał_nr_1.1-1.18_Formularze_asortymentowo_cenowe13062022.xlsx xlsx 195.23 2022-06-13 13:24:22 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 176.15 2022-06-15 12:18:13 Public message
08da52a1-9b60-08b4-0dea-56000e357d7d.pdf pdf 35.98 2022-06-20 12:02:48 Public message
wyjaśnienia20062022.pdf pdf 176.8 2022-06-20 12:02:48 Public message
2_Zmiana terminu_na_23062022.pdf pdf 322.47 2022-06-20 12:02:48 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 183.92 2022-06-23 13:12:15 Public message
OFERTY_NA_PLATFORMĘ.zip zip 4088.57 2022-06-23 13:12:15 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 3991.59 2022-08-05 12:04:56 Public message

Announcements

2022-08-05 12:04 Karolina Potopowicz INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 215 000 Euro na dostawy produktów farmaceutycznych – uzupełnienie.

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2022-06-23 13:12 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art. 222 ust.5 uPzp przesyła informację z otwarcia ofert z dnia 23.06.2022 oraz zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

OFERTY_NA_PLATFORMĘ. [...].zip

2022-06-23 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 024 393,69 zł w podziale na pakiety:
Pakiet 1 - 38 272,50 zł
Pakiet 2 - 9 612,00 zł
Pakiet 3 -117 138,72 zł
Pakiet 4 -423,05 zł
Pakiet 5 - 86 929,57 zł
Pakiet 6 -27 000,00 zł
Pakiet 7 - 5 443,20 zł
Pakiet 8 - 1 070,50 zł
Pakiet 9 - 30 888,70 zł
Pakiet 10 - 19 947,33 zł
Pakiet 11 - 2 959,74 zł
Pakiet 12 - 1 587,60 zł
Pakiet 13 -94 556,57 zł
Pakiet 14 -201 404,07 zł
Pakiet 15 -1 950,00 zł
Pakiet 16 -108 379,08 zł
Pakiet 17 - 243 189,06 zł
Pakiet 18-33 642,00 zł
2022-06-20 12:02 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz informuje o zmianie terminu na składanie/otwarcie ofert.

08da52a1-9b60-08b4-0 [...].pdf

wyjaśnienia20062022. [...].pdf

2_Zmiana terminu_na_ [...].pdf

2022-06-20 11:58 Karolina Potopowicz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-15 12:18 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Wyjaśnienia.pdf

2022-06-13 13:24 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu informuje o zmianie terminu składania/otwarcia ofert oraz o zmianie formularza asortymentowo-cenowego w zakresie Pakietu nr 1 i 2. Zmiany w załączeniu.

1_Zmiana terminu_na_ [...].pdf

Zał_nr_1.1-1.18_Form [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 676