Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.44.2022 Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku w ramach projektu pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku"

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 09-06-2022 11:03:00
Placing offers : 29-06-2022 09:00:00
Offers opening : 29-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 144.71 2022-06-09 11:03:00 Proceeding
SWZ.docx docx 442.37 2022-06-09 11:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2150.19 2022-06-09 11:03:00 Proceeding
karty techniczne.zip zip 11086.47 2022-06-09 11:03:00 Proceeding
PARK BOROWIACKI 2022_PRZEDMIAR.pdf pdf 129.71 2022-06-09 11:03:00 Proceeding
PARK BOROWIACKI 2022_STWIOR.pdf pdf 11748.06 2022-06-09 11:03:00 Proceeding
PB_pzt3a.pdf pdf 1133.18 2022-06-09 11:03:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 2577.25 2022-06-09 11:03:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ..docx docx 415.71 2022-06-15 07:11:23 Public message
wyjasnienie_SWZ.pdf pdf 61.88 2022-06-15 07:11:23 Public message
ogloszenie_o_zmianie.pdf pdf 55.5 2022-06-22 11:17:06 Public message
pismo-wyjaśnienie-zmiana_SWZ.docx docx 417.24 2022-06-22 11:17:06 Public message
pismo-wyjaśnienie-zmiana_SWZ.pdf pdf 99.65 2022-06-22 11:17:06 Public message
zal. 3 - OPZ-zmieniony22.06.docx docx 80.36 2022-06-22 11:17:06 Public message
zal. 3-OPZ-zmieniony22.06..pdf pdf 237.39 2022-06-22 11:17:06 Public message
zal. 7-Tabela równoważności-zal.7 do SWZ-zmieniony22.06.odt odt 25.97 2022-06-22 11:17:06 Public message
informacja.docx docx 409.21 2022-06-29 12:48:46 Public message
informacja.pdf pdf 64.69 2022-06-29 12:48:46 Public message
unieważnienie.docx docx 408.28 2022-06-30 14:25:45 Public message
unieważnienie.pdf pdf 57.97 2022-06-30 14:25:45 Public message

Announcements

2022-06-30 14:25 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie.docx

unieważnienie.pdf

2022-06-29 12:48 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-06-29 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 85.000 zł
2022-06-22 11:17 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie i zmiana treści SWZ ze zmienionymi załącznikami do SWZ.
1) pismo - wyjaśnienie i zmiana SWZ z dnia 22.06.2022
2) zmieniony zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
3) zmieniony zał. nr 7 - Tabela równoważności
4) zmienione ogłoszenie o zamówieniu.
UWAGA. zmiana terminu składania ofert do 29.06.2022 do godz. 9:00

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

pismo-wyjaśnienie-zm [...].docx

pismo-wyjaśnienie-zm [...].pdf

zal. 3 - OPZ-zmienio [...].docx

zal. 3-OPZ-zmieniony [...].pdf

zal. 7-Tabela równow [...].odt

2022-06-15 07:11 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienie_SWZ..doc [...].docx

wyjasnienie_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 672