Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/11/2022 Sprzedaż i dostarczenie skanera uniwersalnego do autoradiografii

Deadlines:
Published : 07-06-2022 14:21:00
Placing offers : 23-06-2022 12:00:00
Offers opening : 23-06-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.33 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 712.21 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Zał 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 356.1 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Zał 2 do SWZ - formularz oferty.docx docx 353.17 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Zał 2a do SWZ - form cenowy.xlsx xlsx 164.57 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Zał 3 do SWZ - oświadczenie art. 117.docx docx 356.25 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Zał 4 do SWZ - oświadczenie art. 125.docx docx 137.13 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Zał 5 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 347.39 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Zał 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 354.78 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Zał 7 do SWZ - wzór umowy.docx docx 379.84 2022-06-07 14:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.85 2022-06-09 15:58:45 Public message
SWZ 09.06.docx docx 396.13 2022-06-09 15:58:45 Public message
Zał 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia 09.06.docx docx 357.05 2022-06-09 15:58:45 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 382.77 2022-06-09 15:58:45 Public message
Druga zmiana treści SWZ.pdf pdf 377.82 2022-06-10 15:48:49 Public message
Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.86 2022-06-10 15:48:49 Public message
SWZ 10.06.docx docx 396.09 2022-06-10 15:48:49 Public message
Zał 8 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 355.87 2022-06-10 15:48:49 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 20.06.pdf pdf 404.47 2022-06-20 16:34:37 Public message
AKTUALNY Zał 7 do SWZ - wzór umowy 20.06.docx docx 380.69 2022-06-20 16:34:37 Public message
AKTUALNY Zał 2a do SWZ - form cenowy 20.06.xlsx xlsx 164.56 2022-06-20 16:51:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 393.03 2022-06-23 13:14:30 Public message
Wynik postępowania.pdf pdf 397.38 2022-07-26 14:35:22 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 222.05 2022-06-23 12:00:00 Public message

Announcements

2022-07-26 14:35 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wynik postępowania.p [...].pdf

2022-06-23 13:14 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-23 12:00 Buyer message Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuję kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-20 16:51 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuję, że poszczególne kolumny w formularzu cenowym były zablokowane do edycji.
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza prawidłowy formularz cenowy z odblokowanymi kolumnami do edycji (załącznik nr 2a do specyfikacji warunków zamówienia).

AKTUALNY Zał 2a do S [...].xlsx

2022-06-20 16:34 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła wyjaśnienie i zmianę treści SWZ.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

AKTUALNY Zał 7 do SW [...].docx

2022-06-10 15:48 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający przesyła zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Druga zmiana treści [...].pdf

Drugie ogłoszenie o [...].pdf

SWZ 10.06.docx

Zał 8 do SWZ - wykaz [...].docx

2022-06-09 15:58 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający przesyła zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ 09.06.docx

Zał 1 do SWZ - opis [...].docx

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 576