Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 41/2022 41/2022- Zakup i dostawa leków

Deadlines:
Published : 03-06-2022 12:53:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
41 2022 leki.docx docx 147.57 2022-06-03 12:53:00 Proceeding
41 2022 leki.pdf pdf 1036.97 2022-06-03 12:53:00 Proceeding
JEDZ PDF.pdf pdf 68.25 2022-06-03 12:53:00 Proceeding
JEDZ XML.xml xml 83.25 2022-06-03 12:53:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 229.07 2022-06-03 12:53:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 954.62 2022-06-15 11:28:39 Public message
odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 893.69 2022-06-29 09:29:17 Public message
formularz cenowy.docx docx 41.09 2022-07-01 13:50:02 Public message
odpowiedzi na pytania III.pdf pdf 2372 2022-07-01 13:50:02 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 393.79 2022-07-11 08:59:25 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 998.92 2022-07-28 09:54:37 Public message
informacja o wyborze II.pdf pdf 1005.87 2022-07-29 09:51:35 Public message
460.pdf pdf 796.96 2022-08-01 11:58:47 Public message

Announcements

2022-08-01 11:58 Zamówienia Publiczne w zal informacja o wyborze ldz 460

460.pdf

2022-07-29 09:51 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze II

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-28 09:54 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-11 08:59 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę:
Pakiet nr 1- 146600,00zł
Pakiet nr 2- 100100zł
Pakiet nr 3- 5104000,00zł
Pakiet nr 4- 63000zł
Pakiet nr 5- 85500zł
Pakiet nr 6- 10150zł
Pakiet nr 7- 245000zł
Pakiet nr 8- 87300zł
Pakiet nr 9- 184550zł
Pakiet nr 10- 237400zł
Pakiet nr 11- 10000zł
Pakiet nr 12- 1340680,80zł
Pakiet nr 13- 249875zł
2022-07-01 13:50 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania ze wzorem formularza cenowego

formularz cenowy.doc [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-29 09:29 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-15 11:28 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 975