Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-5/2022 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 03-06-2022 10:43:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.03 2022-06-03 10:43:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 9 do SWZ.pdf pdf 2312.91 2022-06-03 10:43:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 10 do SWZ.pdf pdf 907.37 2022-06-03 10:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1211.72 2022-06-03 10:43:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia - Rysunek nr 2.pdf pdf 547.66 2022-06-03 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do opisu prrzedmiotu zamówienia - zestawienie stolarki drzwiowej.pdf pdf 458.71 2022-06-03 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia - wzór drzwi - Rysunek nr 1.pdf pdf 256.05 2022-06-03 10:43:00 Proceeding
Załączniki 1-8 edytowalne.docx docx 57.17 2022-06-03 10:43:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 356.61 2022-06-14 13:57:55 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 417.62 2022-06-20 11:35:44 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 419.52 2022-06-22 11:38:19 Public message

Announcements

2022-06-22 11:38 Ewa Świątek Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-06-20 11:35 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. przekazuje informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu

informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 260 000,00 PLN
2022-06-14 13:57 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. Treść zapytanie wraz z wyjaśnieniami w załączeniu.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 517