Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.39.2022-TP „Dostawa materiałów szewnych dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy”

Deadlines:
Published : 02-06-2022 14:48:00
Placing offers : 13-06-2022 10:00:00
Offers opening : 13-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok podpisane.zip zip 2705.56 2022-06-02 14:48:00 Proceeding
Dok. edytowalne.zip zip 890.94 2022-06-02 14:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 197.86 2022-06-02 14:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.97 2022-06-07 14:25:24 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 541.06 2022-06-07 14:25:24 Public message
SWZ po zmianach.pdf pdf 624.99 2022-06-07 14:25:24 Public message
Zał.2 Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach.xls xls 237 2022-06-07 14:25:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 380.58 2022-06-13 14:19:56 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 716.67 2022-07-01 14:18:09 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.doc.dot dot 33 2022-06-13 10:00:00 Public message

Announcements

2022-07-01 14:18 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-06-13 14:19 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-13 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zgodnie z załącznikiem

Kwota przeznaczona n [...].dot

2022-06-07 14:25 Beata Kopeć
Wyjaśnienia treści SWZ
Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez zmianę terminu otwarcia ofert
1) zmianę w Załączniku nr 2 ( zadanie 6) do SWZ
2) zmianę w SWZ

Termin składania ofert: z 10.06.2022r. godz. 10:00 na 13.06.2022r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : z 10.06.2022r. godz. 10:05 na 13.06.2022r. godz. 10:05
Termin związania wykonawcy ofertą upływa w dniu 09.07.2022r. na 12.07.2022r

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia.pdf

SWZ po zmianach.pdf

Zał.2 Formularz asor [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379