Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 220/2022/TP/DZP Dostawa, instalacja i szkolenie automatycznej, kompaktowej drukarki do nadruku kasetek histologicznych typu Pyramid z wbudowanym komputerem i asortymentem na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 02-06-2022 11:59:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.65 2022-06-02 11:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 767.36 2022-06-02 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 94 2022-06-02 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 62 2022-06-02 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 62.5 2022-06-02 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 218.54 2022-06-02 11:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 36.79 2022-06-15 09:59:00 Public message
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą.pdf pdf 359.81 2022-06-15 09:59:00 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 864.34 2022-06-20 14:46:20 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 806.96 2022-06-20 14:48:25 Public message
zmieniony,Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 218.67 2022-06-20 14:48:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 46.73 2022-06-28 08:44:15 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 81.91 2022-07-05 08:02:43 Public message

Announcements

2022-07-05 08:02 Dominika Więcek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-28 08:44 Dominika Więcek informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 131 000,00 zł
2022-06-20 14:48 Dominika Więcek Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

zmieniony,Załącznik [...].pdf

2022-06-20 14:46 Dominika Więcek Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-06-15 09:59 Dominika Więcek Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zawiadomienie o prze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 423