Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPs 05/22 Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych

Deadlines:
Published : 01-06-2022 14:36:00
Placing offers : 20-06-2022 11:00:00
Offers opening : 20-06-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ ZPs 05.22 Wodociągi 3 zadania-sig.pdf pdf 3822.45 2022-06-01 14:36:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna.7z 7z 77923.58 2022-06-01 14:36:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 270.75 2022-06-01 14:36:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 268.96 2022-06-01 14:36:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 268.95 2022-06-01 14:36:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 268.84 2022-06-01 14:36:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Wykaz osób.docx docx 268.27 2022-06-01 14:36:00 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia ofert-sig.pdf pdf 875.05 2022-06-20 14:23:33 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 814.65 2022-07-12 13:12:32 Public message

Announcements

2022-07-12 13:12 Robert Jaworski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-20 14:23 Robert Jaworski Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-06-20 11:00 Buyer message -

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 929