Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TPm-41/22 TPm-41/22 Remont izolacji stropu nad garażem pomiędzy osiami 4-7/F-G wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej budynku Centrum Stomatologii

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-06-2022 13:25:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TPm_41_22_SWZ_remont garażu.BES.pdf pdf 732.52 2022-06-01 13:25:00 Proceeding
Zał nr 3 SOPZ z załącznikami.zip zip 2136.56 2022-06-01 13:25:00 Proceeding
załączniki do umowy.zip zip 56.21 2022-06-01 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2, 2a, 2b, 4, 5 i 6 edytowalne.docx docx 30.54 2022-06-01 13:25:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.63 2022-06-01 13:25:00 Proceeding
TPm_41_22_zmiana SWZ_wizja.BES.pdf pdf 173.04 2022-06-06 14:41:32 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 36.71 2022-06-06 14:41:32 Public message
TPm_41_22_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 167.11 2022-06-24 14:19:19 Public message

Announcements

2022-06-24 14:19 Dział Zamówień Publicznych TPm-41/22 Informacja z otwarcia ofert

TPm_41_22_informacja [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 199 999,23 zł brutto
2022-06-06 14:41 Dział Zamówień Publicznych TPm-41/22 informacja o terminie wizji lokalnej i zmiana ogłoszenia

TPm_41_22_zmiana SWZ [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405