Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 105-293562 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 4 934 760,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 01-06-2022 12:54:00
Placing offers : 11-07-2022 10:00:00
Offers opening : 11-07-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ kredyt2022.pdf pdf 194.92 2022-06-01 12:54:00 Proceeding
zal. 5 swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 30.5 2022-06-01 12:54:00 Proceeding
zal.nr 3do SWZ - JEDZ.doc doc 162.5 2022-06-01 12:54:00 Proceeding
Zał nr 4 oswiadczenia-wykonawcy- 5K i 7.docx docx 23.87 2022-06-01 12:54:00 Proceeding
Zał nr 6 oswiadczenia-podmiotu trzeciego - 5K i 7.docx docx 19.55 2022-06-01 12:54:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ.zip zip 21457.63 2022-06-01 12:54:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.25 2022-06-01 12:54:00 Proceeding
zal. 2 swz - formularz oferty.doc doc 54.5 2022-06-01 12:54:00 Proceeding
Korekta harmonogramu.pdf pdf 177.38 2022-06-21 12:26:59 Public message
wyjasnienie treści SWZ.pdf pdf 606.43 2022-06-21 12:26:59 Public message
Zmiana treści SWZ 21.06.2022.pdf pdf 382.12 2022-06-24 09:29:11 Public message
Korekta harmonogramu.pdf pdf 177.38 2022-06-24 09:29:11 Public message
2022-OJS120-341635-pl.pdf pdf 73.18 2022-06-24 09:29:11 Public message
wyjasnienie treści SWZ II-1.pdf pdf 80.35 2022-06-28 13:11:09 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 79.93 2022-07-11 12:29:46 Public message
wybór oferty.pdf pdf 81.49 2022-08-24 10:16:04 Public message

Announcements

2022-08-24 10:16 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty.pdf

2022-07-11 12:29 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-07-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 2.864.036,00 zł.
2022-06-28 13:11 Magdalena Lenard Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 28.06.2022 r.

wyjasnienie treści S [...].pdf

2022-06-24 09:29 Magdalena Lenard Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmiana ogłoszenia.

Zmiana treści SWZ 21 [...].pdf

Korekta harmonogramu [...].pdf

2022-OJS120-341635-p [...].pdf

2022-06-21 12:29 Magdalena Lenard W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i tym samym przedłuży pierwotny termin składania ofert na dzień 11.07.2022 r. godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 11.07.2022 r. godz. 10:05.
Zmiana zostanie zamieszczona po opublikowaniu zmiany ogłoszenia.
2022-06-21 12:26 Magdalena Lenard Wyjaśnienia treści SWZ

Korekta harmonogramu [...].pdf

wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 905