Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 105-292781. 31/PNE/DOT/2022, „Dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem, instruktażem stanowiskowym i wsparciem serwisowym”

Deadlines:
Published : 01-06-2022 12:13:00
Placing offers : 04-07-2022 09:00:00
Offers opening : 04-07-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
31- ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.65 2022-06-01 12:13:00 Proceeding
31- SWZ.pdf pdf 503.55 2022-06-01 12:13:00 Proceeding
31 - Załącznik nr 1, 3, 4,7,8,9,10,11,12,13 do SWZ.pdf pdf 417.66 2022-06-01 12:13:00 Proceeding
31 - załacznik nr 2 -JEDZ.zip zip 84.57 2022-06-01 12:13:00 Proceeding
31- Załacznik nr 5 SWZ Umowa dostawy rezonansu.pdf pdf 234.1 2022-06-01 12:13:00 Proceeding
31- Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 172.79 2022-06-01 12:13:00 Proceeding
31- Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 341.64 2022-06-07 12:17:28 Public message
31- zmodyfikowany załacznik nr 5 SWZ Umowa dostawy rezonansu.pdf pdf 234.21 2022-06-07 12:17:28 Public message
31- zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 151.01 2022-06-07 12:17:28 Public message
31- zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.odt odt 76.01 2022-06-07 12:17:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.7 2022-06-22 14:44:23 Public message
informacja dla wykonawców.pdf pdf 249.81 2022-06-22 14:44:23 Public message
31- Zmodyfikowany SWZ.pdf pdf 503.66 2022-06-22 14:44:23 Public message
31- Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1318.35 2022-06-22 14:44:23 Public message
31- Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia_.pdf pdf 194.84 2022-06-22 14:44:23 Public message
31- Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia_.doc doc 359.5 2022-06-22 14:44:23 Public message
31 - Załącznik nr 1, 3, 4,7,8,9,10,11,12,13 do SWZ.doc doc 571 2022-06-22 14:44:23 Public message
31- zmodyfikowany załacznik nr 5 SWZ Umowa dostawy rezonansu.pdf pdf 236.92 2022-06-22 14:44:23 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 242.89 2022-07-04 09:08:57 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 267.92 2022-07-04 13:52:08 Public message
31- ogłoszenie wyników.pdf pdf 259.05 2022-07-22 12:37:16 Public message

Announcements

2022-07-22 12:37 Zamówienia Publiczne 31- ogłoszenie wyników

31- ogłoszenie wynik [...].pdf

2022-07-04 13:52 Zamówienia Publiczne 31- Informacja z otwarcia ofert

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-07-04 09:08 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

informacja o kwocie. [...].pdf

2022-06-22 14:44 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

informacja dla wykon [...].pdf

31- Zmodyfikowany SW [...].pdf

31- Odpowiedzi na py [...].pdf

31- Załącznik nr 6 d [...].pdf

31- Załącznik nr 6 d [...].doc

31 - Załącznik nr 1, [...].doc

31- zmodyfikowany za [...].pdf

2022-06-07 12:17 Zamówienia Publiczne 31- odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SWZ

31- Odpowiedzi na py [...].pdf

31- zmodyfikowany za [...].pdf

31- zmodyfikowany za [...].pdf

31- zmodyfikowany za [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1493