Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.272.57.2022 Prace remontowe na węźle S8 Wołomin

Ewa Łuczyk
Powiat Wołomiński Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-05-2022 15:25:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.9 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
formularz cenowy.pdf pdf 175.09 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
swz.docx docx 140.93 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Tabela zestawienia kosztów inwestycji.pdf pdf 84.83 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
Oświetlenie drogowe.zip zip 108286.74 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
węzeł S-8 wołomin_mat. przetargowe dokumentacja.zip zip 143267.78 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
TOM 5.3 Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe na obiektach.zip zip 238478.66 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
TOM 5.1 Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - projekt wykonawczy.zip zip 314539.09 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
TOM 5.2 Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - w części drogowej.zip.002 002 221912.5 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
TOM 5.2 Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - w części drogowej.zip.001 001 512000 2022-05-31 15:25:00 Proceeding
Tom 5 Złożony do decyzji o ZRID.pdf pdf 28646.8 2022-05-31 15:27:51 Public message
Tom 5 Ochrona akustyczna.pdf pdf 153397.67 2022-05-31 15:27:51 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 44.13 2022-06-14 09:20:44 Public message
modyfikacja swz.docx docx 17.75 2022-06-14 09:25:38 Public message
zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 44.64 2022-06-15 13:12:53 Public message
odpowiedzi.docx docx 1221.19 2022-06-15 13:12:53 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.docx docx 16.3 2022-06-20 10:32:17 Public message
zawiadomienie.docx docx 19.86 2022-07-26 11:03:59 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.docx docx 14.72 2022-06-20 10:00:00 Public message

Announcements

2022-07-26 11:03 Ewa Łuczyk Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

zawiadomienie.docx

2022-06-20 10:32 Ewa Łuczyk Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].docx

2022-06-20 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja_o_maksyma [...].docx

2022-06-15 13:12 Ewa Łuczyk Zmiana ogłoszenia + Odpowiedzi

zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

odpowiedzi.docx

2022-06-14 09:25 Ewa Łuczyk Modyfkacja SWZ

modyfikacja swz.docx

2022-06-14 09:20 Ewa Łuczyk Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-31 15:27 Ewa Łuczyk Dokumentacja cd.

Tom 5 Złożony do dec [...].pdf

Tom 5 Ochrona akusty [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1097