Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.43.2022 Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 31-05-2022 12:37:00
Placing offers : 15-06-2022 09:00:00
Offers opening : 15-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 165.9 2022-05-31 12:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 207.8 2022-05-31 12:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1908.51 2022-05-31 12:37:00 Proceeding
Część 1 - Remont izby lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.zip zip 22653.42 2022-05-31 12:37:00 Proceeding
Część 2 - Remont i dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.zip zip 4323.23 2022-05-31 12:37:00 Proceeding
Część 3 - Remont i dostosowanie 2 pomieszczeń i łazienki w LCKEiOP w Będźmierowicach.zip zip 1935.06 2022-05-31 12:37:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 1620.23 2022-05-31 12:37:00 Proceeding
zmiana_SWZ.docx docx 153.77 2022-06-08 08:42:30 Public message
zmiana_SWZ.pdf pdf 49.72 2022-06-08 08:42:30 Public message
informacja.docx docx 150.08 2022-06-15 13:28:59 Public message
informacja.pdf pdf 91.98 2022-06-15 13:28:59 Public message
unieważnienie-cz.1_cz.3.docx docx 150.02 2022-06-17 13:48:44 Public message
unieważnienie-cz.1_i_cz.3.pdf pdf 63.01 2022-06-17 13:48:44 Public message
wybór.oferty cz. 2 — platforma.docx docx 153.28 2022-06-21 13:41:33 Public message
wybór.oferty cz. 2- platforma.pdf pdf 72.54 2022-06-21 13:41:33 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 98.62 2022-06-28 08:59:31 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy-cz. 2.pdf pdf 57.83 2022-08-10 11:03:38 Public message

Announcements

2022-08-10 11:03 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wykonaniu umowy - cz. 2.

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-06-28 08:59 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-06-21 13:41 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - informacja o wyborze oferty na wykonanie części 2: Remont i dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.

wybór.oferty cz. 2 — [...].docx

wybór.oferty cz. 2- [...].pdf

2022-06-17 13:48 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - informacja o unieważnieniu części 1 i części 3 postępowania.

unieważnienie-cz.1_c [...].docx

unieważnienie-cz.1_i [...].pdf

2022-06-15 13:28 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-06-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1. Remont izby lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku - 48.998,80 zł brutto
Część 2. Remont i dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku - 67.996,74 zł brutto
Część 3. Remont i dostosowanie 2 pomieszczeń i łazienki w LCKEiOP w Będźmierowicach - 81.325,17 zł brutto
2022-06-08 08:42 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - zmiana treści SWZ.

zmiana_SWZ.docx

zmiana_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 533