Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 261.23.2022 usługa drukowania_I wraz z dostarczeniem wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego

Deadlines:
Published : 30-05-2022 15:28:00
Placing offers : 02-06-2022 14:00:00
Offers opening : 02-06-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania wraz z dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1, szczegóły współpracy zostały zawarte w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 2.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.06.2022 r.

4. Oceniane kryteria i ich ranga: cena brutto (C) (z podatkiem VAT) - 100 %.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 845 62 09.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna PDE.pdf pdf 157.35 2022-05-30 15:28:00 Proceeding
Klauzula-informacyjna-Prawo-zamowien-publicznych.pdf pdf 241.56 2022-05-30 15:28:00 Proceeding
zał. 1 opz drukowanie_I_zm.doc doc 206.5 2022-05-30 15:28:00 Subject of the order
zał. 2 projekt umowy_drukowanie_I.doc doc 540.5 2022-05-30 15:28:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #619997.pdf pdf 89.15 2022-06-02 15:36:23 Public message

Announcements

2022-06-06 16:42 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na usługa drukowania_I wraz z dostarczeniem wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego firmie ON STUDIO Sp. z o. o., ul. Jana Janowicza 3C, 10-692 Olsztyn.
2022-06-02 15:36 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o wyborze oferty w postępowaniu na usługa drukowania_I wraz z dostarczeniem wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego złożonej przez ON STUDIO Sp. z o. o., ul. Jana Janowicza 3C, 10-692 Olsztyn, z ceną 1 915,97 zł gross (słownie: jeden tysiąc dziewięćset piętnaście złotych 97/100). Oferta uzyskała maksymalną ilość punków w kryterium oceny ofert: cena - 100 pkt. Zamawiający w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 kolorowanka dla dzieci druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (należy wpisać wartość jednej sztuki)

zał. 1 opz drukowani [...].doc

500 pc. - (0)
2 dyplom ZDE druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (należy wpisać wartość jednej sztuki) 105 pc. - (0)
3 wizytówki druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (należy wpisać wartość jednej sztuki) 1800 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

zał. 2 projekt umowy [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 501