Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/TP/4/2022 Dostawa systemu parkingowego

Deadlines:
Published : 27-05-2022 13:37:00
Placing offers : 21-06-2022 13:00:00
Offers opening : 21-06-2022 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki do SWZ ZP_TP_4_2022.zip zip 988.11 2022-05-27 13:37:00 Proceeding
SWZ ZP_TP_4_2022-sig.pdf pdf 622.56 2022-05-27 13:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00182865.pdf pdf 130.09 2022-05-27 13:37:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - wnioski od nr 1 do nr 3-sig.pdf pdf 410.16 2022-06-03 13:57:36 Public message
Zał. do wniosku nr 3 - Plan sytuacyjny wjazdu.pdf pdf 262.56 2022-06-03 15:12:18 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - wnioski od nr 4 do nr 9-sig.pdf pdf 410.27 2022-06-07 15:05:32 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - wniosek nr 10-sig.pdf pdf 401.07 2022-06-09 10:22:43 Public message
Wyjasnienia tresci SWZ - wnioski od nr 11 do nr 18-sig.pdf pdf 577.57 2022-06-17 11:27:57 Public message
zmiana_tresci_SWZ-sig.pdf pdf 399.91 2022-06-17 11:29:40 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 34.08 2022-06-17 11:29:40 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - zmiana_odpowiedzi_na _wniosek_nr_15-sig.pdf pdf 403.47 2022-06-17 14:33:57 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - wniosek nr 19-sig.pdf pdf 401.99 2022-06-20 15:46:16 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 368.02 2022-06-21 14:29:03 Public message

Announcements

2022-06-21 14:29 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-06-21 13:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 430 500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100).
2022-06-20 15:46 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedź na wniosek nr 19.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-06-17 14:33 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zmianę wyjaśnienia treści SWZ, w zakresie odpowiedzi na wniosek nr 15.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-06-17 11:29 Robert Chorążewski Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ.

zmiana_tresci_SWZ-si [...].pdf

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2022-06-17 11:27 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedzi na wnioski Wykonawców od nr 11 do nr 18.

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

2022-06-09 10:22 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedź na wniosek nr 10.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-06-07 15:05 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedzi na wnioski Wykonawców od nr 4 do nr 9.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-06-03 15:12 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję załącznik do odpowiedzi na wniosek nr 3

Zał. do wniosku nr 3 [...].pdf

2022-06-03 13:57 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedzi na wnioski Wykonawców od nr 1 do nr 3.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1148