Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szp/ZP–146/2022 DOSTAWA AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Anna Lis
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-05-2022 09:49:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

1.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych do Magazynu Centralnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, zwanych dalej „wyrobami”.

2.       Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.14 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz 146.pdf pdf 1086.05 2022-05-27 09:49:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 3216.13 2022-05-27 09:49:00 Proceeding
załączniki 1.1-1.14 do formularza ofertowego.xls xls 113.5 2022-05-27 09:49:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 240.59 2022-05-27 09:49:00 Proceeding
informacja 1.pdf pdf 242.46 2022-06-24 09:29:17 Public message
Informacja nr 1 - Zmiana terminu.doc doc 115 2022-06-24 09:29:17 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 68.52 2022-06-24 09:29:17 Public message
informacja 2.pdf pdf 3785.66 2022-06-28 14:31:19 Public message
Informacja nr 2.doc doc 133 2022-06-28 14:31:19 Public message
zmodyfikowany załącznik 1.2.xlsx xlsx 16.67 2022-06-28 14:31:19 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 304.05 2022-07-04 07:37:47 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc doc 71.5 2022-07-08 12:56:28 Public message

Announcements

2022-07-08 12:56 Anna Lis zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].doc

2022-07-08 10:04 Anna Lis The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-04 07:37 Anna Lis informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania

informacja o kwocie. [...].pdf

2022-06-28 14:31 Anna Lis Informacja nr 2 dla Wykonawców

informacja 2.pdf

Informacja nr 2.doc

zmodyfikowany załącz [...].xlsx

2022-06-24 09:29 Anna Lis Informacja nr 1 dla Wykonawców

informacja 1.pdf

Informacja nr 1 - Zm [...].doc

ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1283