Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 32/2022 Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby serwerowni głównej do zabezpieczenia ciągłości pracy systemu informatycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Deadlines:
Published : 27-05-2022 08:40:00
Placing offers : 23-06-2022 13:00:00
Offers opening : 23-06-2022 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 129.7 2022-05-27 08:40:10 Proceeding
Projekt umowy.doc doc 254 2022-05-27 08:40:10 Proceeding
SERWEROWNIA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3.doc doc 101 2022-05-27 08:40:10 Proceeding
SWZ.doc doc 714.5 2022-05-27 08:40:10 Proceeding
załącznik 3.2..zip zip 759.43 2022-05-27 08:40:10 Proceeding
załącznik 3.3.zip zip 256.53 2022-05-27 08:40:10 Proceeding
Szpital Tarnów - PFU 23_05.docx docx 4001.34 2022-05-27 10:58:31 Proceeding
Szpital Tarnów - PFU 23_05.pdf pdf 2950.41 2022-05-27 10:58:31 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.34 2022-06-14 14:22:17 Public message
Zmiany SWZ.doc doc 80.5 2022-06-14 14:22:17 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ i zmiany SWZ.doc doc 102 2022-06-20 12:52:50 Public message
Informacja art. 222 ust.5.doc doc 38 2022-06-23 14:05:38 Public message
wybór oferty strona internetowa.doc doc 85.5 2022-07-01 11:37:35 Public message

Announcements

2022-07-01 11:37 Krzysztof Gołas Zamawiający zamieszcza pismo z wyborem oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty strona [...].doc

2022-06-23 14:05 Krzysztof Gołas Zamawiający zamieszcza zestawienie z otwarcia ofert

Informacja art. 222 [...].doc

2022-06-23 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2829000,00 zł. brutto.
2022-06-20 12:52 Krzysztof Gołas Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do SWZ i zmiany SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2022-06-14 14:22 Krzysztof Gołas Zamawiający zamieszcza zmiany SWZ i ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany SWZ.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896