Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BI.272.32.2022 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice

Karol Łagocki
Gmina Wąsosz
Deadlines:
Published : 25-05-2022 11:27:00
Placing offers : 09-06-2022 06:42:00
Offers opening : 09-06-2022 06:47:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 65 5437850 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice.pdf pdf 202.58 2022-05-25 11:27:00 Proceeding
Przedmiar Remont świetlicy w miejscowości Cieszkowice.pdf pdf 351.62 2022-05-25 11:27:00 Proceeding
Rysunek do przedmiaru.pdf pdf 142.19 2022-05-25 11:27:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 2 września 2022 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Potwierdzenie wykonania robót - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w badanym okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, w tym 1 robota budowlana o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Proszę dołączyć odpowiednie załącznik i wpisać "Załączono". Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 616