Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/C/22 Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym KWP w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-05-2022 13:11:00
Placing offers : 10-06-2022 09:30:00
Offers opening : 10-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.71 2022-05-24 13:11:00 Proceeding
SWZ.doc doc 567.5 2022-05-24 13:11:00 Proceeding
KWP Białystok - przedmiar robót - branża budowlana.pdf pdf 250.71 2022-05-24 13:11:00 Proceeding
KWP Białystok - przedmiar robót - branża elektryczna.pdf pdf 72.3 2022-05-24 13:11:00 Proceeding
KWP Białystok - przedmiar robót - branża sanitarna.pdf pdf 3151.17 2022-05-24 13:11:00 Proceeding
KWP Białystok - STWiORB - branża budowlana.pdf pdf 883.81 2022-05-24 13:11:00 Proceeding
KWP Białystok - STWiORB - branża elektryczna.pdf pdf 225.75 2022-05-24 13:11:00 Proceeding
KWP Białystok - STWiORB - branża sanitarna.pdf pdf 16086.17 2022-05-24 13:11:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 99.67 2022-06-10 11:41:09 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.docx docx 26.06 2022-06-20 13:17:25 Public message

Announcements

2022-06-20 13:17 Grażyna Sacharko INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].docx

2022-06-10 11:41 Urszula Stepaniuk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-06-10 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 314.452,80 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 723