Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 186/2022/PN/DZP Dostawa sprzętu komputerowego oraz części do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 24-05-2022 11:55:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS100-276297-pl.pdf pdf 576.46 2022-05-24 11:55:00 Proceeding
SWZ - dostawa sprzętu komputerowego.pdf pdf 1129.21 2022-05-24 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 892 2022-05-24 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 146.5 2022-05-24 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ espd-request.zip zip 86.78 2022-05-24 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 79.5 2022-05-24 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu.doc doc 77.5 2022-05-24 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 600.28 2022-05-24 11:55:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 362.82 2022-05-31 10:57:22 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 892 2022-05-31 10:57:22 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 146.5 2022-05-31 10:57:22 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 347.89 2022-06-03 11:17:43 Public message
PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End Załącznik nr A.pdf pdf 1586.82 2022-06-03 11:17:43 Public message
PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - High End Video Cards-Załacznik nr GA.pdf pdf 1138.8 2022-06-03 11:17:43 Public message
PassMark CPU Benchmarks - High Mid Range CPUs-Załącznik nr B.pdf pdf 1695.83 2022-06-03 11:17:43 Public message
Odpowiedzi na pytania_2.pdf pdf 48.48 2022-06-14 11:04:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 771.02 2022-06-27 08:32:42 Public message

Announcements

2022-06-27 08:32 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia kwotę: 300 159,00 zł brutto, w tym:
na część 1: 9 200,00 zł; na część 2: 3 500,00 zł; na część 3: 4 000,00 zł; na część 4: 5 500,00 zł; na część 5: 5 000,00 zł; na część 6: 17 304,00 zł;
na część 7: 6 800,00 zł; na część 8: 5 000,00 zł; na część 9: 5 500,00 zł; na część 10: 4 000,00 zł; na część 11: 4 299,00 zł; na część 12: 11 997,00 zł; na część 13: 9 400,00 zł; na część 14: 6 000,00 zł; na część 15: 25 000,00 zł; na część 16: 15 000,00 zł; na część 17: 130 860,00 zł; na część 18: 18 000,00 zł; na część 19: 2 000,00 zł; na część 20: 4 000,00 zł; na część 21: 1 999,00 zł; na część 22: 500,00 zł; na część 23: 5 300,00 zł.
2022-06-14 11:04 Anna Zalewska Odpowiedzi na pytania _2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-03 11:17 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

PassMark Intel vs AM [...].pdf

PassMark Software - [...].pdf

PassMark CPU Benchma [...].pdf

2022-05-31 10:57 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu modyfikację treści SWZ i załączników.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Modyfikacja SWZ.pdf

MODYFIKACJA Załączni [...].doc

MODYFIKACJA Załączni [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 706