Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 261.20.2022 świadczenie usługi gastronomicznej podczas Konferencji pn.: „Ochrona środowiska na terenach wiejskich – skutecznie i opłacalnie”, która odbędzie się 08.06.2022 r. w Sielinku.

Deadlines:
Published : 25-05-2022 13:25:00
Placing offers : 30-05-2022 13:00:00
Offers opening : 30-05-2022 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

1. Przedmiot zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej podczas Konferencji pn.: „Ochrona środowiska na terenach wiejskich – skutecznie i opłacalnie”, która odbędzie się 08.06.2022 r. w Sielinku.

2. Miejsce konferencji: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy ul. Parkowej 2 w Sielinku, w budynku Muzeum Gospodarki Mięsnej.

3. Grupa uczestników liczyć będzie około 200 osób (+/- 20 osób).

4. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1, a szczegóły współpracy zostały zawarte w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 2.

5. Oceniane kryteria i ich ranga: cena brutto (z podatkiem VAT) - 100%.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 845 62 09.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula-informacyjna-Prawo-zamowien-publicznych.pdf pdf 241.56 2022-05-25 13:25:00 Proceeding
zał. 1 OPZ_catering_zm.docx docx 101.61 2022-05-25 13:25:00 Subject of the order
zał. 2 projekt umowy_catering.docx docx 104.82 2022-05-25 13:25:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #616769.pdf pdf 36.33 2022-05-30 15:43:16 Public message

Announcements

2022-06-08 09:05 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usługi gastronomicznej podczas Konferencji pn.: „Ochrona środowiska na terenach wiejskich – skutecznie i opłacalnie”, która odbędzie się 08.06.2022 r. w Sielinku firmie WALDEMAR ZAWIDZKI WAYKIKI ŁUKASZ ZAWIDZKI, ul. Gabriela Narutowicza 119, 64-100 Leszno.
2022-05-30 15:43 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o wyborze oferty w postępowaniu na świadczenie usługi gastronomicznej podczas Konferencji pn.: „Ochrona środowiska na terenach wiejskich – skutecznie i opłacalnie”, która odbędzie się 08.06.2022 r. w Sielinku złożonej przez WALDEMAR ZAWIDZKI WAYKIKI ŁUKASZ ZAWIDZKI, ul. Gabriela Narutowicza 119, 64-100 Leszno, z ceną 14 280,00 zł gross (słownie: czternaści tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100). Oferta uzyskała maksymalną ilość punków w kryteriach oceny ofert: cena - 100 pkt. Zamawiający w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 poczęstunek przed konferencją Usługa gastronomiczna - serwis kawowy, należy podać cenę jednostkową na osobę

zał. 1 OPZ_catering_ [...].docx

200 pc. - (0)
2 przerwa kawowa Usługa gastronomiczna - serwis kawowy, należy podać cenę jednostkową na osobę 200 pc. - (0)
3 przerwa obiadowa Usługa gastronomiczna - obiad w formie bufetu, należy podać cenę jednostkową na osobę 200 pc. - (0)
4 obiad dla VIP Usługa gastronomiczna - obiad serwowany do stolika, należy podać cenę jednostkową na osobę 40 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

zał. 2 projekt umowy [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 248