Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTKM/DI/05/2022 „Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego kompostowni membranowej” (Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalna 11).

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 23-05-2022 12:54:00
Placing offers : 31-05-2022 10:00:00
Offers opening : 31-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. BZP_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.28 2022-05-23 12:54:00 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 1356.37 2022-05-23 12:54:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ_OPZ.pdf pdf 1207.55 2022-05-23 12:54:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do OPZ - plan zagospodarowania terenu.pdf pdf 1195.09 2022-05-23 12:54:00 Proceeding
Umowa +RODO.pdf pdf 370.98 2022-05-23 12:54:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od nr 2 do nr 7.pdf pdf 231.22 2022-05-23 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ__Projekt_arch-bud.rar rar 87574.43 2022-05-23 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPZ__PW_elektryczna.rar rar 2198.86 2022-05-23 12:54:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 64.89 2022-05-31 10:57:56 Public message
9. Wybór Wykonawcy.pdf pdf 68.81 2022-06-10 12:34:04 Public message

Announcements

2022-06-10 12:34 Daria Palej w załączeniu Zamawiający informuje wyborze Wykonawcy

9. Wybór Wykonawcy.p [...].pdf

2022-05-31 10:57 Daria Palej W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-31 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczy kwotę 676 500,00 brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 329