Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZZ/31/P/22 Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów wytwarzanych w Szpitalu

Deadlines:
Published : 23-05-2022 12:10:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 654.53 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 659.78 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia.zip zip 68.51 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 283 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ. Projekty umów.zip zip 1546.99 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 335 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 253 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc doc 194.5 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenie.docx docx 62.29 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ. Oświadczenie.docx docx 57.76 2022-05-23 12:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 395.28 2022-05-27 11:55:39 Public message
Zmiana treści SWZ NZZ 31 P 22.pdf pdf 452.22 2022-05-27 11:57:52 Public message
Ujednolicony Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 283.5 2022-05-27 11:57:52 Public message
Ujednolicony Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia. Zadanie 2-6.doc doc 185.5 2022-05-27 11:57:52 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 353.92 2022-06-09 15:09:28 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 352.48 2022-06-13 15:05:54 Public message
Kwota na sfinansowanie Zamówienia.pdf pdf 451.95 2022-06-15 12:59:11 Public message
Zmiana treści SWZ 15 06 2022.pdf pdf 372.21 2022-06-15 13:31:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 529.49 2022-06-24 15:00:34 Public message

Announcements

2022-06-24 15:00 Dział Zamówień Publicznych
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-15 13:31 Dział Zamówień Publicznych Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ 15 [...].pdf

2022-06-15 12:59 Dział Zamówień Publicznych Kwota na sfinansowanie Zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2022-06-13 15:05 Dział Zamówień Publicznych odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-09 15:09 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-27 11:57 Dział Zamówień Publicznych Zmiana treści SWZ
Załącznik:
Ujednolicony Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty
Ujednolicony Załącznik nr 1 do SWZ – Przedmiot zamówienia. Zadanie 2-6.

Zmiana treści SWZ NZ [...].pdf

Ujednolicony Załączn [...].doc

Ujednolicony Załączn [...].doc

2022-05-27 11:55 Dział Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 616