Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/05/2022 Dostawa generatora azotu NM32LA o wydajności 32 l/min wraz z transportem, instalacją i przeszkoleniem

Marek Szczupski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 23-05-2022 14:21:00
Placing offers : 27-05-2022 12:05:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na dostawę generatora azotu NM32LA  o wydajności 32 l/min wraz z transportem, instalacją i przeszkoleniem.


Dodatkowe informacje:

  • Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
  • Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Opis zamówienia:

  • Zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
  • Planowany termin wykonania - 1 tydzień od otrzymania zamówienia.
  • Warunki płatności: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
  • Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu używanego.


Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 61 854 67 33

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Generator azotu _OPZ.pdf pdf 95.71 2022-05-23 14:21:00 Subject of the order
Generator azotu _OPZ_.docx docx 29.96 2022-05-23 14:21:00 Subject of the order
Wzór umowy generator azotu.docx docx 34.29 2022-05-23 14:21:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Generator azotu NM32LA o wydajności 32 l/min Zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. Proszę o wypełnienie opisu.

Generator azotu _OPZ [...].pdf

Generator azotu _OPZ [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja - 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 Termin realizacji - 1 tydzień od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
6 Wzór umowy - Akceptacja treści umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

Wzór umowy generator [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 129