Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00168680/01 obsługa prawna WFOŚiGW w Poznaniu (nr postępowania: 261/18/2022)

Deadlines:
Published : 19-05-2022 17:58:00
Placing offers : 27-05-2022 12:00:00
Offers opening : 27-05-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.55 2022-05-19 17:58:00 Proceeding
SWZ_obsługa prawna.zip zip 703.08 2022-05-19 17:58:00 Proceeding
zał. do protokołu z 24.05.2022 r..pdf pdf 115.32 2022-05-25 13:35:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #615172.pdf pdf 34.59 2022-05-27 15:35:37 Public message
oferta_SOWISŁO.zip zip 1459.56 2022-05-27 15:35:37 Public message
oferta_SZS.zip zip 1454.46 2022-05-27 15:35:37 Public message
podpisana Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - obsługa prawna.pdf pdf 206.72 2022-06-24 18:29:40 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY SZS.DOC DOC 108 2022-06-27 17:19:44 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY SZS.DOC(1).XAdES XAdES 5.42 2022-06-27 17:19:44 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY SZS.DOC.XAdES XAdES 5.42 2022-06-27 17:19:44 Public message
Odwołanie KIO Kancelaria SZS _WFOŚiGW w Poznaniu.pdf pdf 390.81 2022-07-04 16:33:18 Public message

Announcements

2022-08-04 15:21 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na obsługę prawną WFOŚiGW w Poznaniu firmie Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowo - Akcyjna, ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań.
2022-07-04 16:33 Zamówienia Publiczne Zamawiający w załączeniu przekazuje kopię odwołania oraz wzywa Wykonawcę: Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A., ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań, do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Odwołanie KIO Kancel [...].pdf

2022-07-04 14:14 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przez Konsorcjum firm:
„Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” sp.p. – Lider Konsorcjum,
ul. Wroniecka 17, 61-763 Poznań
NIP: 7781468083
e-mail: kancelaria@szs-partners.pl
tel: 61 855 21 97
RODO.PL sp. z o.o. – Członek Konsorcjum
ul. Sianowska 4A, 60-431 Poznań NIP: 7811967596
e-mail: krzysztof.kowal@rodo.pl
tel: 605 044 905

2022-06-27 17:19 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje o unieważnieniu przeprowadzonej czynności wyboru oferty z dnia 24.06.2022 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty 27.06.2022 r. i przekazuje w załączeniu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem.

INFORMACJA O WYBORZE [...].DOC

INFORMACJA O WYBORZE [...].XAdES

INFORMACJA O WYBORZE [...].XAdES

2022-06-27 17:17 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-24 18:29 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY" w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750.000 euro w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji) w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na usługę pn.: Obsługa prawna WFOŚiGW w Poznaniu - znak sprawy: 261.18.2022.

podpisana Informacja [...].pdf

2022-05-27 15:35 Zamówienia Publiczne Zamawiający udostępnia Informację z otwarcia ofert oraz oferty wraz z załącznikami.

Informacja z otwarci [...].pdf

oferta_SOWISŁO.zip

oferta_SZS.zip

2022-05-27 14:30 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-27 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 300 220 zł.
2022-05-25 13:35 Zamówienia Publiczne W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania, Zamawiający udostępnia odpowiedź.

zał. do protokołu z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 60% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 583