Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 20/ZP/22 Dostawa, montaż i uruchomienie mobilnego stanowiska laboratoryjnego wielosensorowej, bezzałogowej i autonomicznej platformy nawodnej operującej na morskich i śródlądowych akwenach płytkich i ultrapłytkich.

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-05-2022 09:45:00
Placing offers : 17-06-2022 09:00:00
Offers opening : 17-06-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2022-OJS096-264547-pl.pdf pdf 106.79 2022-05-18 09:45:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 85.72 2022-05-18 09:45:00 Proceeding
espd-request.xml xml 137.39 2022-05-18 09:45:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-05-18 09:45:00 Proceeding
SWZ20 POJAZD NAWODNY .docx docx 452.88 2022-05-18 09:45:00 Proceeding
SWZ20 POJAZD NAWODNY .pdf pdf 2668.67 2022-05-18 09:45:00 Proceeding
Zapytania I do przetargu i odpowiedzi.pdf pdf 375.61 2022-05-27 11:45:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert 20.pdf pdf 365.11 2022-06-17 09:45:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze 20.pdf pdf 578.54 2022-07-06 11:21:49 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 95.94 2023-02-28 09:36:50 Public message
Informacja o finansowaniu 20.pdf pdf 350.32 2022-06-17 09:00:00 Public message

Announcements

2023-02-28 09:36 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-07-06 11:21 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-17 09:45 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-17 09:00 Buyer message Informacja o kwocie

Informacja o finanso [...].pdf

2022-05-27 11:45 Zamówienia Publiczne Zapytania I

Zapytania I do przet [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1346