Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.6.2022 BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W SKOCZOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM ORAZ ŁĄCZNIKIEM

Patrycja Barszczak
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 16-05-2022 12:47:00
Placing offers : 02-06-2022 08:00:00
Offers opening : 02-06-2022 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki 6-8 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne są pod linkiem:

https://drive.google.com/uc?id=18-1nAzhM-KXS-9dpcBypTLUZX9evZDmL

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.08 2022-05-16 12:47:00 Proceeding
SWZ+załączniki 1-3.pdf pdf 5981.94 2022-05-16 12:47:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-załacznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 1019.96 2022-05-16 12:47:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy - załacznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 3442.46 2022-05-16 12:47:00 Proceeding
załączniki 1-3.docx docx 102.41 2022-05-16 12:47:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi_1.pdf pdf 303.04 2022-05-23 14:35:18 Public message
Pytania i odpowiedzi_2.docx docx 28.18 2022-05-30 15:29:27 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 14.75 2022-06-01 13:52:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 41 2022-06-02 09:53:01 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 75.25 2022-06-03 14:17:50 Public message

Announcements

2022-06-03 14:17 Patrycja Barszczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2022-06-02 09:53 Patrycja Barszczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-06-02 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 8 066 753,60 zł.
2022-06-01 13:52 Patrycja Barszczak Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-05-30 15:29 Katarzyna Doleszczak – Jakubiec Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2022-05-30 13:48 Katarzyna Doleszczak – Jakubiec The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-23 14:35 Patrycja Barszczak Pytania i odpowiedzi_1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1149